Vendime dhe Rregullore

Tipi Emertimi Viti
Vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik dhe administrativ të universitetit për vitin 2018 25/07/2018
1-63, 20.4.2018, RREGULLORJA PËR ZGJEDHJET E STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS '' HASAN PRISHTINA '' 07/06/2018
1-64, 20.4.2018, Rregullorja për konstituimin dhe punën e Parlamentit të studentëve dhe Këshillave të studentëve në Universitetin e Prishtinës 07/06/2018
Këshilli Drejtues, Rend dite dt. 6. 6. 2018 06/06/2018
1-390, 16.5.2018, Këshilli Drejtues, Rend dite 17.5.2018 17/05/2018
Vendim për kushtet e parashtruesve të kërkesave dhe ankesave për përkrahje të punimeve shkencore nga ana e Këshillit Drejtues të UP-së 20/04/2018
Vendim për kryerjen e obligimeve ndaj UP-së, nga studentët e nivelit të studimeve të doktoratës në njësit akademike të UP-së 20/04/2018
Këshilli Drejtues, rend dite 20.4.2018 ora 15 20/04/2018
Këshilli Drejtues, Rend dite 29.3.2018 26/03/2018
Këshilli Drejtues, Rend dite 22.3.2018 22/03/2018
610, 8.3.2018, Këshilli Drejtues, rend dite me datë 9.3.2018 08/03/2018
Vendim, plotësim ndryshimi për bursë për vitin akademik 2017-2018 11/01/2018
Këshilli Drejtues Rend dite 11.01.2018 10/01/2018
Vendim i aprovuar nga K.Drejtues për ndarjen e bursave për studentët e studimeve bachelor 2017-2018 29/12/2017
Rregulloren mbi punën e Këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës 23/12/2017
3-642, 5.12.2017, Vendim, Xhafer Dragusha 08/12/2017

Prev 1 2 3 4 5 Next