Vendime dhe Rregullore

Tipi Emërtimi Data e publikimit
Vendim i Senatit të UP-së për lejimin e plotësim-kompensimin e orërëve të humbura të ligjëratave dhe ushtrimeve të studentëve për V.A 2020-2021 30/11/2020
Rregullore për plotësim-ndryshim të rregullores nr. 2-922, dt. 24.10.2019, për studimet master shkencor në Universitetin e Prishtinës 30/11/2020
Vendim për kryerjen e punëve në përputhje me mundësit dhe kushtet reale të krijuara pas rritjes së rasteve pozitive me Corona Virus COVID 19 16/11/2020
Vendim për plotësimin e kuotave të rezervuara për komunitetin jo shumicë dhe për kandidatë nga viset tjera jashtë Kosovës, të banuara me shqipëtarë sipas konkurseve të të gjitha niveleve 16/11/2020
Vendim për vazhdimin e kontratave për stafin akademik 14/10/2020
Vendim per mbajtjen e mesimit ne rrethana te pandemise COVID-2019 14/10/2020
Vendim per angazhim te bashkepunetoreve te jashtem 14/10/2020
Vendim per ndryshimin e rregullores nr. 2-475 date 8.9.2017 13/10/2020
Vendim lidhur me Konkursin e shpallur nga Senati i Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' me nr. prot. 2-872, dt. 22.10.2019 09/10/2020
Vendim për miratim të Planit mësimor për programin Ballkanistikë, niveli Bachelor F. Filologjisë 06/10/2020
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të diplomimit për studentët të cilën e kanë kaluar periudhën e lejuar të kohëzgjatjes së rregullt të studimeve 06/10/2020
Vendim për monitorimin e procesit intervistues të kandidatëve gjatë përzgjedhjes së rektorit të UP-së 10/08/2020
Vendim për plotësim ndryshim të pikës 7, 8, 9, 10 dhe 11 të Vendimit nr. 1-283, dt. 29.05.2020, për caktimin e formës së mbajtjes së afateve të rregullta dhe afateve të jashtëzakonshme të provimeve 18/07/2020
Vendim për shfrytëzimin e pushimin vjetor për vitin 2020 17/07/2020
Vendim - Kandidim për Një pozitë të lirë për anëtarë të KD-së 15/07/2020
Vendim i Senati të UP-së, lidhur me revistën shkencore ''International Journal of Research in Business and Social Science'' 24/06/2020

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next