Vendime dhe Rregullore

Tipi Emërtimi Viti
Vendim për miratimin e listës të kandidatëve për pranim në studime të doktoratë 07/02/2019
Lista e niveleve të njohjes së gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtare, në referencë të Udhëzimit Administrativ Nr.03.2018 22/01/2019
4-242, 15.11.2018, Vendim për aprovimin e kërkesës së FBV për ndarjen e mjeteve shtesë për mbulimin e shëtitorës në fermën eksperimentale-didaktike 18/01/2019
131, 18.1.2019, Vendim për aprovimin e kërkesës së Këshillit të F. Arteve për angazhimin e katër mësimëdhënësve vizitor për semestrin veror 2018-2019 18/01/2019
Vendim për themelimin e Institutit për Bujqësi dhe Veterianari në kuadër të FBV të UP-së ''Hasan Prishtina'' 15/01/2019
Vendim i Këshillit Drejtues lidhur me krijimin e situatës brenda Parlamentit Studentor 26/12/2018
Vendim i Këshillit Drejtues, lidhur me verifikimin e pjesmarrjes së anëtarëve të Parlamentit të studentëve të Certifikuar në KQZ në mbledhjen, 06.07.2018 26/12/2018
Vendim për Prof. asoc. dr. Sadik Zekajt, për kompensimin e tri pagave pas pensionimit 26/12/2018
Vendim për Ass. Rinë Limanin F. Mjekësisë për lejimin e pushimit pa pagesë nga procesi mësimor 26/12/2018
Vendim për Ass. dr. Vjosa Zejnullahu për lejimin e pushimit me pagesë nga procesi mësimor 26/12/2018
Vendimi për PS dhe Reagimi 22/11/2018
Vendim për Ass. Alije Keka Sylaj për mbulimin e shpenzimeve për pjesmarrje në konferencë shkencore 20/11/2018
Vendim për Ass.dr. Atifete Ramosaj Morina i aprovohet kërkesa për mbulimin e shpenzimeve për pjesmarrje në konferencë shkencore 20/11/2018
Vendim për plotësim-ndryshim të paragrafit 2 të Vendimit të Senatit të UP-së nr. 3-145 të datës 31.10.2017 për afatet plotësuese të provimeve 01/11/2018
Konkluzionet dhe rekomandimet e Punetorise së Sharrit datë 22-23.6.2018 22/10/2018
Vendim për mundësin e ndrrimit të programit për studentët e UP-së 02/10/2018

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next