Njoftim lidhur me konkursin për pranim të studentëve në studimet master

21 Shtator 2023
SHARE

Për shkak të një lëshimi teknik në Konkursin me nr. prot. 2/85, publikuar më 15.09.2023, për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2023/24, në programet e Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit, figuron dy herë programi "Edukim Fizik dhe Sport". 

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit ofron programet: "Edukim Fizik dhe Sport” programi 1-vjeçar dhe "Trajner Sportiv”, program 1-vjeçar, (shih tabelën), ndërsa nuk ofrohet Programi "Edukim Fizik dhe Sport, programi 2-vjeçar".


Për të aplikuar në konkursin për studentë të rinj, kliko KËTU