Bursa Studimi

Feb

Erasmus+ në "Jan Evangelista Purkyně University” në Republi...

Më shumë 28
Erasmus+ në

Feb

Erasmus+ në "Boğaziçi University”, Turqi

Më shumë 14
Erasmus+ në

Feb

Erasmus+ në "Savonia University of Applied Sciences”, Finla...

Më shumë 13
Erasmus+ në

Feb

Erasmus+ në "Masaryk University”,Çeki

Më shumë 13
Erasmus+ në

42,006

STUDENT

14

FAKULTETE

900

PERSONEL AKADEMIK

300

ADMINISTRATË

MENAXHMENTI

Rekomandime

I will never forget the time I spent in Prishtina. I believe that applying to PISU was definitely one of the best decisions I've made during my master program.

Ikumi Ishidate- Happy Student

International Summer university of Prishtina, is one of the best experiences which every student of Kosovo should undergo.

Gylymser Hoxhaj- Happy Student