Kontakti

Adresa: Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina", Fakulteti i Filologjisë, dega: Gjuhë dhe Letërsi Frënge, salla « Viktor Hugo »

Kordinatore e QUF-it : Prof. asoc. Dr. Valbona Gashi-Berisha ([email protected])

 


Universtié de Prishtina "Hasan Prishtina" Faculté de philologie, Département de la Langue et Littérature Françaises, salle « Victor Hugo »

Coordinatrice du CUF : Prof. Asoc. Dr. Valbona Gashi-Berisha ([email protected])