Videosesione këshilluese me diskutim mbi përgatitjet e nevojshme për tregun e punës
Të nderuar studentë dhe të diplomuar të UP-së, A keni aplikuar apo dëshironi të aplikoni për punë, punë praktike, vizita apo bursa studimore ? A keni menduar se çfarë ju nevojitet dhe se a jeni gati ?

Nëse po, atëherë :
Qendra për Zhvillim të Karrierës mban sesione këshilluese ( videosesione ) rreth aplikimit on – line, intervistës për punë dhe shumë aspekte të tjera që ju ndihmojnë gjatë periudhës së aplikimit dhe përzgjedhjes.


K A L E N D A R I - TETOR 2017

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit
Data: 10 Tetor 2017 (e martë )
Ora: 11:00h - 12:00h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderator: Skenderbe Sadikaj

Fakulteti i Filologjisë
Data: 10 Tetor 2017 (e martë )
Ora: 13:00h - 14:00h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderator: Mirlind Januzaj

Fakulteti Ekonomik
Data: 11 Tetor 2017 (e mërkurë )
Ora: 11:00h - 12:00h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderatore: Arlinda Hoti & Albiona Dreshaj

Fakulteti i Mjekësisë
Data: 11 Tetor 2017 (e mërkurë )
Ora: 13:00h - 14:00h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderatore:Enisa Jashari

Fakulteti Juridik
Data: 12 Tetor 2017 (e enjte )
Ora: 11:00h - 12:00h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderatore: Edita Kolgeci & Venera Mushkolaj

Fakulteti Filozofik
Data: 12 Tetor 2017 (e enjte )
Ora: 13:00h - 14:00h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderatore:Marigona Palushi

Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore 
Data: 16 Tetor 2017 (e hënë)
Ora: 13:00h - 14:30h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderatore: Ardiana Mehmeti

Fakulteti i Edukimit 
Data: 18 Tetor 2017 (e mërkure )
Ora: 11:00h - 12:30h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderatore: Saranda Murturi

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Data: 19 Tetor 2017 (e enjte )
Ora: 11:00h - 12:30h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderatorë: Leutrim Sejdiu dhe Mirlinda Hasani

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës dhe Fakulteti i Arteve
Data: 19 Tetor 2017 (e enjte)
Ora: 13:00h - 14:30h
Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës - QZhK
Adresa: Biblioteka Kombetare e Kosovës “Pjetër Bogdani“, kati I.
Moderatore: Jetmire Kozhani


Përfitoni nga mundësia për të zhvilluar shkathtësitë tuaj në qasjen ndaj tregut të punës.

Ju mirëpresim!