Senati

Anëtarët sipas detyrës zyrtare (ex officio):

Prof. dr. Qerim Qerimi - Rektor
Prof. dr. Faton Berisha - Prorektor për çështje të personelit akademik, integritetit dhe botimeve
Prof. asoc. dr. Pranvera Breznica - Prorektore për zhvillim, buxhet, financa dhe bashkëpunim me sektorin privat
Prof. dr. Arta Basha Jakupi - Prorektore për ndërkombëtarizim dhe shkëmbim akademik
Prof. dr. Sefer Avdiaj - Prorektor për kërkime, projekte, inovacion dhe informacion
Prof. ass. dr. Njomza Llullaku - Prorektore për akreditim, cilësi të mësimit dhe çështje të studentëve
MSc. Besfort Krasniqi - Sekretar i përgjithshëm

Anëtarët nga radhët e personelit akademik:

Fakulteti Filozofik

Prof. ass. dr. Dashamir Bërxulli - Dekan
Prof. dr. Bujar Dugolli - Senator

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Prof. dr. Idriz Vehapi - Dekan
Prof. asoc. dr. Musaj Paçarizi - Senator

Fakulteti i Filologjisë

Prof. dr. Lindita Rugova - Dekane
Prof. asoc. dr. Muhamet Hamiti - Senator

Fakulteti Juridik

Prof. asoc. dr. Avni Puka - Dekan
Prof. asoc. dr. Qerkin Berisha - Senator

Fakulteti Ekonomik

Prof. asoc. dr. Driton Balaj - Dekan
Prof. ass. dr. Liridon Veliu - Senator

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Prof. ass. dr. Florim Grajçevci - Dekan
Prof. dr. Laura Kusari - Senator

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjterike

Prof. dr. Isak Shabani - Dekan
Prof. asoc .dr. Qefsere Gjonbalaj - Senatore

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Prof. dr. Ahmet Shala - Dekan
Prof. dr. Beqir Hamidi - Senator

Fakulteti i Mjekësisë

Prof. dr. Suzana Manxhuka-Kërliu - Dekane
Prof. ass. dr. Feim Haliti - Senator

Fakulteti i Arteve

Prof. dr. Hazir Haziri - Dekan
Prof. dr. Valton Beqiri - Senator

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

Prof. dr. Bedri Dragusha - Dekan
Prof. asoc. dr. Agim Rexhepi - Senator

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Pof. asoc. dr. Musa Selimi - Dekan
Prof. ass. dr. Shqipe Bajçinca-Brestovci - Senator

Fakultetit Edukimit

Prof. asoc. dr. Blerim Saqipi - Dekan
Prof. asoc. dr. Arlinda Beka - Senator

Fakultetit i Arkitekruës

Prof. dr. Violeta Nushi - Dekan
Prof. asoc. dr. Florina Jerliu - Senatore

Anëtarët nga radhët e personelit të administratës:

MSc. Fidan Hamiti, PhD(c)
MSc. Hilmi Vardari

Anëtarët nga radhët e studentëve:

Qlirim Hoti - Parlamenti Studentor - Kryetar i Parlamentit të Studentëve
Albin Hoxha, senator
Blerta Zeqiraj, senator
Denis Krasniqi, senator
Elvira Metaj, senator
Florend Ramusa, senator
Labeat Leniqi, senator