Këndet informuese të QZhK-së

Në çdo njësi akademike të Universitetit të Prishtinës, Qendra për Zhvillim të Karrierës ka hapur Këndet Informuese me qëllim të ofrimit të shërbimet e saja sa më afër studentëve. Studentët dhe të diplomuarit e interesuar kanë mundësinë të regjistrohen online (shih poshtë detajet) ose direct në  Këndet Informuese për të pranuar informata relevante për mundësi punësimi, pune praktike, trajnime, seminare, punëtori, konferenca, bursa, etj.

Në Këndet Informuese studentët dhe të diplomuarit mund të marrin këshilla rreth përgatitjes së CV-së, letrës motivuese, përgatitjes për intervistë pune, përgatitjes së kërkesës për reference, të aplikojnë për trajnime, të kontaktojnë virtualisht me kompanitë, etj.

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit Filozofik kliko linkun:  
qzhkfilozofik.tk

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit të Filologjisë kliko linkun: 
qzhkfilologjia.tk

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit Juridik kliko linkun: 
qzhkjuridik.tk

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit Ekonomik kliko linkun: 
qzhkekonomik.tk

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit të Shkencave Matematikore –Natyrore kliko linkun: 
qzhkfshmn.tk

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit të Edukimit kliko linkun: 
qzhkedukim.tk

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit të Mjekësisë kliko linkun: 
qzhkmjekesia.tk

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit të Arteve kliko linkun: 
qzhkarte.tk

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit Teknik (FIEK, FIM dhe FNA) kliko linkun: 
qzhkteknik.tk

Për t’u regjistruar në Këndin Informues të Fakultetit të Bujqësisë kliko linkun: 
qzhkbujqesi.tk