Prof. Dr. Naser Sahiti

Prof. Dr. Naser Sahiti

Rector

Nr.kontaktues:

+381 38 244 183

Dear Students; Colleagues; Partners,
Dear Citizens,

The University of Prishtina, “Hasan Prishtna,” is not only the largest academic institution in Kosovo by number of students and staff, but is, furthermore, the university who has the greatest impact on all institutional segments of our country.

The prominent role of the University of Prishtina, within the territory of Kosovo and beyond, stems from the significance of its rich historical past, in addition to the contribution that research activities conducted at the university have on lives of citizens.

I take on the current mandate as Rector with great responsibility, being fully aware of the extraordinary importance that the University of Prishtina has for the future of students and citizens of the Republic of Kosovo alike. Above all, I reaffirm my willingness to do all that is in my power for contributing to the transformation and development of the UP as a credible regional and international academic institution.

During the upcoming 4-year term, my main goal is to foster an innovative ‘study culture’ built on quality assurance, market-oriented programs which responds to employers’ needs and the promotion of artistic/cultural activities in various fields.

As part of my vision, I aim for the University of Prishtina to be closer to our community through the promotion of initiatives that are important to citizens. Furthermore, I aim for the university to function as a pole for professional and
academic development.

My second objective is to transform the University of Prishtina into a studentoriented institution, offering a variety of qualifications and programs of study that well-respond to the need of the market. By supporting the development of a qualitative curriculum founded in applied research and in an inspiring learning environment, I aim to further the advancement of this institution, without neglecting sports and cultural activities. In addition to their academic development, students should be presented with opportunities to develop a meaningful interaction with their immediate community as well as with opportunities to establish long-lasting social and cultural ties with peers in different regions.

I am fully aware that the path for achieving such goals within my four-year mandate requires commitment, determination, consistency at managerial level and meaningful cooperation with all relevant stakeholders. It is within this scope that I seek close cooperation with students, academic and support staff within principles of full transparency and effective communication with stakeholders throughout my mandate.


Yours,
Prof. Dr. Naser Sahiti -Rector
 

Prof. Dr. Naser Sahiti has been elected Rector of the University of Prishtina ‘Hasan Prishtina’ in October 2020. At present, he is also a professor at the Faculty of Mechanical Engineering (FIM), Department of Thermal and Renewable Energy. After graduating at the UP in 1991, Professor Sahiti pursued his doctoral studies at the University of Erlangen, Germany, being awarded a scholarship by the German Academic Exchange Service (DAAD), from 2000 to 2006.

After returning to Kosovo, he advanced his academic career in several managerial positions, including acting Vice Dean for Teaching Affairs at the FIM, Vice Rector for Budget and Finance, Vice Rector for Teaching and Student Affairs and Head for the Center for Energy and Sustainability at the UP.

Rector Sahiti’s experience in managing higher education processes spams 25 years, including 15-year professional experience in the field of energy efficiency and renewable energy. Having published several scientific research papers in international journals, he has also contributed to a considerable number of scientific projects in the field of heat transmission. Furthermore, he has authored a number of professional studies and analysis in the field of energy transmission and renewable resources for local and international institutions.

Click HERE to download his CV.
List of Prof. Sahiti’s publications.

Prof. Ass. Dr. Luljeta  Plakolli-Kasumi

Prof. Ass. Dr. Luljeta Plakolli-Kasumi

u.d. Rektore

Nr.kontaktues:

+383 38 244 183

Prof. Ass. Dr. Luljeta Plakolli-Kasumi, ka lindur me 19 nëntor 1979 në qytetin e Mitrovicës, ku edhe ka përfunduar shkollimin fillor dhe të mesëm. Ka përfunduar studimet e drejtësisë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës (2004), studimet postdiplomike në University of Pittsburgh School of Law në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (2006) në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale, dhe studimet e doktoratës në Fakultetin Juridik/UP (2021). Është fituese e çmimit ‘’Community Service Award’’ të University of Pittsburgh School of Law, për pjesëmarrje në programe dhe aktivitete në interes publik gjatë studimeve, si edhe përfituese e disa çmimeve tjera nga fusha e drejtësisë, përfshirë atë për suksesin e arritur të ekipit të saj të studentëve në garën ndërkombëtare të arbitrazhit në Varshavë/Poloni (2012).

Që nga vitit 2008 ligjëron në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’ në lëndët civile: pronësia intelektuale/industriale, e drejta tregtare, e drejta kontraktore, si  dhe arbitrazhi dhe metodat tjera alternative të zgjidhjes së kontesteve. Gjatë periudhës tetor 2020-tetor 2021 ka ushtruar funksionin e u.d. Prodekane për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte me Studentë. Nga viti 2021, është koordinatore e Qendrës për të Drejta të Njeriut në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Znj.Plakolli-Kasumi ka punuar për më shumë se 13 vite në Këshillin e Evropës (Zyra në Prishtinë), ku pastaj ka vazhduar karrierën në firmën e konsulencës ligjore dhe tatimore Deloitte Kosova, si Menaxhere Ligjore në Departamentin për Çështje Tatimore dhe Ligjore. Ka punuar në shumë projekte në fushën e sundimit të ligjit dhe zhvillimit ekonomik, të financuara nga donator të jashtëm siç janë USAID, BE, Këshilli i Evropës, dhe UNDP/UNKT. Gjithashtu, Znj. Plakolli-Kasumi ka qenë e angazhuar si Eksperte në Çështjet e Reformave Gjyqësore për Projektin e financuar nga Zyra e BE-së, që ka mbështet procesin e Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit në Kosovë.

Znj. Plakolli-Kasumi ka udhëheqë Projektin e BE-së ‘’Përkrahje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve’’, si zv. kryesuese e Projektit, shërben në listën e arbitrave të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, dhe të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit në Sllovaki. Është autore e disa shkrimeve dhe publikimeve, dhe flet rrjedhshëm gjuhën angleze, turke dhe serbo-kroate. Është e martuar, dhe nënë e dy fëmijëve.