ERASMUS+ NË UNIVERSITETIN E AGROKULTURËS DHE VETERINARISË NË CLUJ-NAPOCA, RUMANI 

28 Mars 2024
SHARE

Universiteti i Prishtinës hap thirrje për aplikim për bursë për semestrin dimëror 2024/2025, në Universitetin e dheAgrokulturës Veterinarisë Në Cluj-Napoca, Rumani.

Të drejtë aplikimi kanë stafi dhe studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë të Universitetit të Prishtinës.

Për të aplikuar në këtë thirrje, ju duhet të klikoni në këtë link: 2023-1-RO01-KA171-HED-000125539 – Erasmus+ Program (usamvcluj.ro) dhe aplikimi juaj do të bëhet direkt te Universiteti pritës. 

Për informata me shumë ju lutëm kontaktoni në adresën elektronike [email protected]

Për më shumë lidhur me programet që ne ofrojmë vizitoni ueb faqen: OPEN CALLS - Universiteti i Prishtinës (uni-pr.edu).