Erasmus+ në "Radboud Summer School” të Holandë.

15 Mars 2024
SHARE

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus+ në "Radboud Summer School” të Holandë.

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hap thirrjen për aplikim për bursa në "Radboud University” në Holandë për shkollë verore në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Evropian.

Për më shumë informata lidhur me kurset që mund të ndjekni në Radboud, i gjeni në linkun si më poshtë: Radboud Summer School Courses | Radboud University (ru.nl)

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e doktoratës:

 • Vërtetim studenti (i lëshuar nga fakulteti juaj në gjuhën angleze, që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik);
 • Certifikata e notave/Transkripta;
 • Certifikata e njohjes së gjuhës angleze(niveli minimal i gjuhës angleze B2);
 • CV (në gjuhën angleze);
 • Një letër motivimi (në gjuhën angleze);
 • Kopje e pasaportës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin janë:

 • CV (në gjuhën angleze);
 • Kopje e pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale) ose letërnjoftimit;
 • Certifikata e njohjes së gjuhës së huaj (niveli minimal i gjuhës angleze C1).

Për të aplikuar në këtë thirrje luteni të klikoni në linkun më poshtë: https://smss.uni-pr.edu  dhe t’i ngarkoni të gjitha dokumentet e kërkuara më së largu deri me datën 26 mars 2024.

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

 • Për më shumë informacion mbi bursat mund të kontaktoni znj. Blerandë Dragusha Fetahu në adresën elektronike: [email protected] ;
 • Për udhëzime rreth mënyrës së aplikimit, klikoni në këtë link: Udhëzuesi.

Universiteti i Prishtinës ju uron suksese në aplikimin tuaj!
Për  më shumë informata lidhur me mundësitë që UP-ja ofron, vizitoni ueb faqen: www.uni-pr.edu