Thirrje për aplikim për bursa për mobilitete të studentëve për semestrin veror 2023/2024 në Universitetin e Humboldt-it, Berlin

24 Nëntor 2023
SHARE

Universiteti i Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, Fakulteti i Filologjisë, hap thirrjen për aplikim për bursa për mobilitete të studentëve për semestrin veror 2023/2024Universitetin e Humboldt-it, Berlin, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Evropian.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e studentëve për studime Bachelor dhe Master për semestrin veror të vitit akademik 2023/2024:

  • 2 bursa – për studime në Departamentin e Sllavistikës në HU, niveli i studimeve BA ose MA
  • 1 bursë - Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane, niveli i studimeve BA ose MA
  • 1 bursë - Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, niveli i studimeve BA ose MA

Për studimet në Departamentin e sllavistikës në Universitetin e Humboldit përparësi kanë studentët që studiojnë Gjuhë shqipe BA dhe MA në Fakultetin e Filologjisë, si dhe studentët e programit Ballkanistikë BA.

Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët janë të regjistruar të paktën në vitin e dytë të studimeve BA.

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët për nivelin Bachelor dhe Master:

- Certifikata e notave/Transkripta
- CV (në gjuhën angleze/ në gjuhën gjermane)
- Kopje e Pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale) ose Leternjoftimit
- Një letër motivimi (në gjuhën angleze/ në gjuhën gjermane)
- Vërtetimi i studentit (i lëshuar nga fakulteti që konfirmon nivelin tuaj të studimeve dhe vitin akademik)
- Certifikata e gjuhës angleze (B2) / Certifikata e gjuhës gjermane (B2) për studentët e Departamentit të Gjuhës dhe të Letërsisë Gjermane

Afati i fundit për aplikim për semestrin veror 2024 është: 12 dhjetor 2023!

Dokumentet me titullin "University of Humboldt Application" duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected] dhe [email protected]

Vetëm dokumentet e kompletuara (të lidhura në një fajll si pdf) do të merren në konsideratë.

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkëngjitura në një e-mail.