Hapet thirrja për aplikim për staf akademik në programin Erasmus+ në "University of Salzburg”, Austri

29 Tetor 2021
SHARE

Universiteti I Prishtinës “Hasan Prishtina” hap thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në PoSIG Teacher Academy 2022 „Trade Policy in the Age of Populism“, organizuar nga Universiteti i Salzburgut, Austri.

Të drejtë aplikimi kanë:

stafi akademik nga program i Shkencave Politike/Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Kohëzgjatja: 9 ditë (plus 2 ditë udhëtim)

Data e mbajtjës së PoSIG Teacher Academy: 17-25 shkurt 2022

Dokumentet për aplikim:

  • Kontrata e punës me UP-në
  • CV-ja në gjuhën angleze
  • Pasaporta e skanuar

Afati për aplikim: 3 nëntor 2021

Dokumentet me titull "University of Salzburg” duhet të dërgohen të skanuara tek:  [email protected]
 

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një e-mail. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë