Marrëveshjet bilaterale

Marrëveshjet bilaterale të Universitetit të Prishtinës” Hasan Prishtina”
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka për qëllim krijimin e bashkëpunimit me universitetet rajonale dhe ndërkombëtare. UP-ja, në koordinim me universitetet e huaja, ka  nënshkruar marrëveshje që mbështesin format e mëposhtme të përgjithshme të bashkëpunimit:
•    shkëmbimi i stafit dhe studentëve për studim dhe hulumtim;
•    shkëmbimi i stafit administrativ dhe profesional;
•    aktivitete të përbashkëta kërkimore dhe publikime, programe të përbashkëta akademike si dhe pjesëmarrje të përbashkëta në konferenca, simpoziume, seminare shkencore dhe punëtori, organizimi i përbashkët i kurseve, udhëtimeve studimore;
•    shkëmbimi i përvojës dhe informacionit për planprogramet, metodologjinë e mësimdhënies dhe teknikat e zbatuara në procesin didaktik;
•    shkëmbimi i botimeve shkencore;
•    forma të tjera të bashkëpunimit universitar me interes të përbashkët.

 

Marrëveshjet bilaterale të Universitetit të Prishtinës

 

Bosnje dhe Hercegovinë    
1.    Universiteti i  Zenices (15.07.2011 – Nuk ka afat skadimi).

Finlandë
1.    Akademia e Teatrit e Universitetit të Arteve (09.03.2015    - Nuk ka afat skadimi).

Francë
1.    Ecole Normale Superiure, Universiteti i Parisit , Ambasada e Francës në Kosovë dhe MKRS (27.07.2022 – 27.07.2026).
2.    University Nice Sophia Antipolis

Gjermani    
1.    Universiteti Albert-Ludwigs - Freiburg, Fakulteti i Inxhinierisë, (16.01.2018 - 16.01.2023),
2.    Universiteti Teknik i Këlnit (19.07.2022 – 19.07.2025),
3.    Universiteti Dresden (29.09.2022 -29.09.2025).

Hungari
1.    Universiteti Katolik Pazmany Peter (09.01.2019 -2023),
2.    Universiteti Semmelweis (17.05.2019 - Nuk ka afat skadimi),
3.    Universiteti Szent Istvan (29.10.2019 -29.10. 2024).

Irlandë
1.    Instituti i Teknologjisë Limerick (07.06.2016 - Nuk ka afat skadimi).

Itali    
1.    Universiteti i Sapienzës në Romë (13.1.2014 Nuk ka afat skadimi),
2.    Universiteti i Sapienzës në Romë (16.01.2018 -16.01.2023),
3.    Universiteti Politeknik Delle Marche (27.03.2018 -27.03.2023),
4.    Universiteti i  Pavias  (17.07.2019 -17.07. 2024),
5.    Universiteti i Kamerinos  (UNICAM), (09.09.2019 - 2024),
6.    Universiteti i Salentos, (24.06.2020 - 2023),
7.    Universiteti Degli Studi Di Napoli (06.05.2021 – 06.05.2024),
8.    Universiteti i  Milanos Bicocca (30.09.2021 -30.09.2026).,
9.    Universiteti  Bari ”Aldo Moro” (14.06.2022 - Nuk ka afat skadimi).
10.    Universiteti  Della Calabria (27.07.2022 – 27.07.2025).

Xhamajkë    
1.    Kolegji Komunitar Knox, (12.07.2017 - Nuk ka afat skadimi).

Japoni
1.    Universiteti i Kinkit (25.02.2015 - Nuk ka afat skadimi).

Kroaci
1.    Universiteti i Zagrebit, (19.07.2021 -15.07.2026),
2.    Universiteti i Zagrebit, Fakulteti i Shkencave Humane dhe Sociale (13.06.2022-13.06.2027).
3.    Good Game Global (02.03.2022- Nuk ka afat skadimi).
4.    Universiteti i Zagrebit, Fakulteti i Shkencave(15.06.2022-15.06.2027),

Kosovë
1.    Bursa Ndërkombëtare e të Rinjve “International Youth Fellowship (12.07.2017 -Nuk ka afat skadimi),
2.    Bursa Ndërkombëtare e të Rinjve International Youth Fellowship (13.04.2018 -Nuk ka afat skadimi),
3.    Instituti i Gjuhës Gjermane “Österreichisches Sprachinstitut” (OESI)- Austri (06.11.2012 – Nuk ka afat skadimi).
4.    Ministria e Diasporës – (14.11.2011 -Nuk ka afat skadimi),
5.    En Compass, (18.05.2012-Nuk ka afat skadimi),    
6.    Ambasada e Francës në Kosovë (14.11.2012--Nuk ka afat skadimi),
7.    USAID në Kosovë (22.01.2013 - Nuk ka afat skadimi),
8.    Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë (27.05.2013-Nuk ka afat skadimi),
9.    Këshilli Britanik (01.08.2013-Nuk ka afat skadimi),
10.    MASHT (01.10.2013-Nuk ka afat skadimi),
11.    Akademia e Kosovës për siguri publike (4.11.2013 - Nuk ka afat skadimi),
12.    BSK-së (12.05.2014 -Nuk ka afat skadimi),
13.    Aeroporti i Prishtinës “Adem Jashari” (7.8.2014 - Nuk ka afat skadimi),
14.    KEDS (09.09.2015 -- Nuk ka afat skadimi),
15.    Ministria e Financave, (20/01/2016 - Nuk ka afat skadimi),
16.    KEDS (07.06.2016 - Nuk ka afat skadimi),
17.    Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, (13.07.2016 -- Nuk ka afat skadimi),
18.    Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, (14.10.2016 - Nuk ka afat skadimi),    
19.    Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,  (21.11.2016 - Nuk ka afat skadimi),    
20.    Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (21.12.2016 -Nuk ka afat skadimi),
21.    KEDS,(07.06.2016 - Nuk ka afat skadimi),    
22.    Inovation Centre Kosova (ICK) (25.01.2017- Nuk ka afat skadimi),
23.    ProCredit Bank (24.05.2017 - Nuk ka afat skadimi),
24.    Organizata e Kosovës për Bashkëpunim Mjekësor (22.05.2017 -Nuk ka afat skadimi),
25.    Venture UP, (21.07.2017 - Nuk ka afat skadimi),
26.    ATOMI Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të jashtëzakonshme (10.11.2017 -Nuk ka afat skadimi),
27.    Këshilli Gjyqësor i Kosovës (13.11.2017-    Nuk ka afat skadimi),
28.    Banka për Biznes, (23.11.2017-Nuk ka afat skadimi),
29.    Procredit Bank (20.12.2017- Nuk ka afat skadimi),
30.    Limak  Aeroporti i Prishtinës “ Adem Jashari” (05.02.2018 - Nuk ka afat skadimi),
31.    Ambasada e Francës në Kosovë, MASHT , Shoqata e profesorëve të frëngjishtes në Kosovë  - (14.05.2018-Nuk ka afat skadimi),
32.    Këshilli Prokurorial i Kosovës (16.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),
33.    ASHAK- (28.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),
34.    IPKO  (6.6.2018 - Nuk ka afat skadimi),
35.    ALUMNI UP (20.07.2018 - Nuk ka afat skadimi),
36.    Eurometal SH.P.K. (15.10.2018 - -Nuk ka afat skadimi),
37.    Aeroporti i Prishtinës Adem Jashari - Limak Kosova (29.03.2019 - Nuk ka afat skadimi),
38.    Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (03.05.2019 -Nuk ka afat skadimi),
39.    Ministria e Punëve të Jashtme (20.05.2019 - Nuk ka afat skadimi),
40.    Koordinatori  për kulture rini dhe sport (27.05.2019 - Nuk ka afat skadimi),
41.    Smart Center (11.06.2019 -31.12.2023),
42.    Rrjeti CSR Kosova (09.07.2019 - Nuk ka afat skadimi),
43.    STA Country Master Distributor i Testeve të ETS (03.09.2019- Nuk ka afat skadimi),
44.    Evro Target L.L.C (25.09.2019 - Nuk ka afat skadimi),
45.    Instituti për bashkëpunim dhe Zhvillim (10.12.2019-10.12. 2024),
46.    KMDLNJ (01.10.2019 - Nuk ka afat skadimi),
47.    Klubi i Prodhuesve të Kosovës (29.10.2019 - 29.10.2024),
48.    OJQ- Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci (08.06.2020 - Nuk ka afat skadimi),
49.    QSPA- Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (24.06.2020- Nuk ka afat skadimi),
50.    Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (5.11.2020 - Nuk ka afat skadimi),
51.    Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (23.10.2020 - Afati i skadimit bëhet në momentin kur përfundon projekti),
52.    Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (16.11.2020 - Nuk ka afat skadimi),
53.    USAID (25.11.2020 -Nuk ka afat skadimi).
54.    Ministria e Mirëqenies Sociale, Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes (8.12.2020 - Nuk ka afat skadimi),
55.    Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit Mitrovicë (26.11.2019 -26.11.2024),
56.    Universiteti “Kadri Zeka” (29.12.2020 -Nuk ka afat skadimi),
57.    GIZ YES (12.02.2021 - Nuk ka afat skadimi,
58.    UHZP (26.02.2021 - - Nuk ka afat skadimi),
59.    Drejtuesit e Programit Kombëtar EuroRAP për Kosovë, Asociacionit Kosovar të Motorizmit AMRKS dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (12.02.2021 -12.02.2024),
60.    Heras Plus  (5.03.2021 -Maj 2023),
61.    Oda Ekonomike e Kosovës (11.12.2017 -  11.12.2022),
62.    Qda e Afraizmit te Kosoves (09.02.2021- Nuk ka afat skadimi),
63.    Oda Sllovene e Bizneseve (17.05.2021 -Nuk ka afat skadimi),
64.    Comitas Services LLC (25.05.2021 - Nuk ka afat skadimi),
65.    Kompania Alb Architect (28.05.2021- 28.05.2024),
66.    Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (31.05.2021-Nuk ka afat skadimi),
67.    MKRS (29.06.2021 -29.06.2023),
68.    Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren (19.05.2021 - Nuk ka afat skadimi),
69.    Shkolla e Mesme e Mjekësisë “Rezonanca”, Prishtinë (14.07.2021  - 14.07.2024),
70.    The International Organization for Migration (IOM) ( 22.07.2021 – Nuk ka afat skadimi),
71.    FIEK - UP dhe Oda Ekonomike Gjermano Kosovare (07.09.2021- Nuk ka afat skadimi),
72.    Fondacioni RENE CASSIN - Instituti Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut (17.09.2021 - Nuk ka afat skadimi),
73.    Mentoring Our Future (28.09.2021 - Nuk ka afat skadimi),
74.    (IWRM – K) Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore në Kosovë (20.10.2021 – prill 2024),
75.    NINETY ONE HOLDING, INC (21.10.2021 - Nuk ka afat skadimi),
76.    Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren (03.11.2021 -03.11.2026),
77.    KEDS – Alpin Dogan (5.11.2021 – 05.11.2023),
78.    Kryeshef ekzekutiv (05.11.2021 -05.11.2023 ),
79.    Agjencia Austriake për Arsim dhe Ndërkombëtarizim, OeAD (13.10.2021 – Nuk ka afat skadimi),
80.    MKRS - MASHTI - MSH - UP&FEFS – FSSHK (9.12.2021 -9.12.2022),
81.    IPKO Telecomunications L.L.C (13.01.2022- Nuk ka afat skadimi),
82.    Komuna e Gjilanit (03.02.2020 - Nuk ka afat skadimi),
83.    DVV International is the Institute for International Cooperation of the Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), the German Adult Education Association (8.3.2022 - 31.12.2024),
84.    Ministria e Shëndetësisë (8.3.2022 - Në afat të pacaktuar),
85.    Qendra e Studentëve (11.3.2022 -    Nuk ka afat skadimi),
86.    Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (1.4.2022 -Nuk ka afat skadimi);
87.    Këshilli Prokurorial i Kosovës (16.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),
88.    Universiteti i Shkencave te Aplikuara në Ferizaj (13.06.2022- Nuk ka afat skadimi),
89.    Komuna e Gjakovës (18.07.2022- Nuk ka afat skadimi),
90.    Ministria e Zhvillimit Rajonal (19.07.2022 - Nuk ka afat skadimi),
91.    Komuna e Shtimës (08.09.2022 - Nuk ka afat skadimi).

Maqedonia e Veriut
1.    “Goce Delcev ”Universiteti i Shtipit (13.07.2020 - Nuk ka afat skadimi),
2.    Universiteti “Nëna Terezë” Shkup (22.05.2018 - 22.05.2023),
3.    Kliment Ohridski Universiteti Bitola, Fakulteti i Shkencave Teknike (13.07.2020 - Nuk ka afat skadimi),
4.    Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit (IBU), (09.09.2019 -2024).

Peru
1.    Universiteti i Perusë De Las Americas  (12.07.2017- Nuk ka afat skadimi).

Poloni
1.    Faculty of Environmental and Mechinaical Engineering, Poznan University of Life Sciences (22.03.2022 - Nuk ka afat skadimi).

Portugali
1.    Universiteti i Portos (07.07.2022 -07.07.2027),
2.    Instituti Polteknik i Portos (12.07.2022-12.07.2024).

Republika Çeke
1.    Universiteti Jan Evangelista Purkyne në Usti Nad Labem (24.10.2018 - Nuk ka afat skadimi).

Slloveni
2.    Universiteti Maribor - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (09.2013 -Nuk ka afat skadimi),
3.    Universiteti i Primorska, Koper, (05.02.2016 -Nuk ka afat skadimi),    
4.    Universiteti Maribor, (04.09.2017- Nuk ka afat skadimi),
5.    Universiteti i Lubjanës (13.10.10 - Nuk ka afat skadimi),

Suedi    
1.    Universiteti Umea (14.11.2019 -14.11.2024).

SHBA
2.    Kolegji Komunitar i Zonës Des Moines (3.4.2017 - Nuk ka afat skadimi),
3.    Universiteti Shtetëror i Shkencës dhe Teknologjisë në Ajova dhe Kolegji i Bujqësisë dhe Shkencave të Jetës (3.10.2017 – Nuk ka afat skadimi),
4.    Universiteti Pittsburgh (15.07.2021 -15.07.2026),
5.    California State University, Long Beach, USA (16.12.2021 – Nuk ka afat të skadimit).
6.    James Madison University, Virginia, USA (05.05.2022-05.05.2027),
7.    Kolegji i Arkitekturës në Boston, USA,
8.    Emory University USA,(25.05.2022- 25.05.27).
9.    Universiteti Ajova (16.08.2022 -016.08.2027).

Shqipëri
1.    Universiteti "Aleksandër Moisiu'' Durrës, (10.01.2018 -10.01.2023),
2.    Universiteti i Tiranës (06.11.2012 -  Nuk ka afat skadimi),
3.    Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (02.05.2017- 02.05.2023),
4.    Universiteti Politeknik i Tiranës (14.05.2019 -14.05.2024),
5.    Universiteti i Tiranës - Fakulteti i gjuhëve të huaja (21.03.2019 - 21.03.2024),
6.    Universiteti i Tiranës (06.07.2021-06.07.2024),
7.    Universiteti i Arteve të Tiranës (5.11.2021- 5.11.2025),
8.    Akademia e Shkencave të Shqipërisë (30.11.2021 -Nuk ka afat skadimi),
9.    Universiteti Politeknik i Tiranës (20.06.2022 – Nuk ka afat skadimi).

Turqi
1.    Universiteti Pamukkale (19.04.2012 - Nuk ka afat skadimi),
2.    Universiteti Selcuk (07.11.2016 - Nuk ka afat skadimi),        
3.    Universiteti EGE  (17.07.2017 - Nuk ka afat skadimi),            
4.    Universiteti i Stambollit (09.11.2017 - 09.11.2022),
5.    Universiteti Cukurova,  Mevlana Exchange Programe (4.12.2017 - 04.12.2023),
6.    Universiteti Teknik Karadeniz, Mevlana Exchange Programme (08.01.2018 -2023),
7.    Universiteti Mjekësor i Bialystok (13.12.2017 - Nuk ka afat skadimi),
8.    Universiteti Kapadokya (02.02.2018 - 02.02.2023),
9.    Universiteti i Ankarasë (02.03.2018 -02.03.2023),
10.    TIKA (04.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),    
11.    Universiteti Trakya Mevlana Exchance Programme (19.07.2018 -    27.06.2023),
12.    Universiteti Zonkudak Bulent Ecevit – (09.01.2019 -2023),
13.    Universiteti  Nigde Omer Halisdemir (17.01.2019 -2024),
14.    Universiteti i Inonu Mevlana exchange programme (22.03.2019 - 22.03.2024),
15.    Universiteti Nidge Mevlana (11.06.2019 - 11.06.2024),
16.    Universiteti Cukurova (02.09.2019 -02.09.2024),
17.    Universiteti Trackey, (Gjuhë dhe letërsi turke) Turqi (06.01.2020    - 06.01.2025),
18.    Universiteti Çanakkale Onsekiz Mart (05.03.2020 - 05.03.2025),
19.    Beykoz University Instabul (14.06.2021 -    14.06.2024),
20.    Bursa Uludag University (14.06.2021 -2026),
21.    Universitetit Sylejman Demirel (1.12.2021 -1.12.2026),
22.    Universiteti Nigde Omer Halisdemir (22.09.2022 -22.09.2032).