Marrëveshjet bilaterale

Marrëveshjet bilaterale të Universitetit të Prishtinës” Hasan Prishtina”

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka për qëllim krijimin e bashkëpunimit me universitetet rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe organizatat dhe korporatat vendore dhe ndërkombëtare. UP-ja, në koordinim me universitetet e huaja, ka nënshkruar marrëveshje që mbështesin format e mëposhtme të përgjithshme të bashkëpunimit:

 • shkëmbimi i stafit dhe studentëve për studim dhe hulumtim;
 • shkëmbimi i stafit administrativ dhe profesional;
 • aktivitete të përbashkëta kërkimore dhe publikime, programe të përbashkëta akademike si dhe pjesëmarrje të përbashkëta në konferenca, simpoziume dhe seminare shkencore dhe punëtori, organizimi i përbashkët i kurseve, udhëtimeve studimore;
 • shkëmbimi i përvojës dhe informacionit për planprogramet, metodologjinë e mësimdhënies dhe teknikat e zbatuara në procesin didaktik;
 • shkëmbimi i botimeve shkencore;
 • forma të tjera të bashkëpunimit universitar me interes të përbashkët.

Austri

 1. Universiteti iGracit, JOINEUSEE-Erasmus Mundus (06.03.2013-2021),
 2. Instituti i Gjuhës Gjermane “Österreichisches Sprachinstitut“ (OESI)- Austri (06.11.2012 – Nuk ka afat skadimi).

Belgjikë

 1. Universiteti i Liege (10.12.2018- 10.12.2021)

Bosnje dhe Hercegovinë       

 1. Universiteti iZenicës (15.07.2011 – Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti i Sarajevës (17.01.2017 - 17.01.2022).
 3. Programi Evropian Rajonal i Masterit në Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut në Evropën Juglindore (ERMA), i koordinuar nga Qendra e Studimeve Ndërdisiplinore të Universitetit të Sarajevës, në bashkëpunim me Universitetin e Bolonjës dhe Institutin për Evropën Qendrore-Lindore dhe Ballkanike (3.1.2018 -3.1.2021).
 4. Universiteti i Tuzlës (1.12.2015 -8.12.2021).

Bullgari

 1. Universiteti i Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (07.09.2016-2021),
 2. Universiteti iNicës (9.12.2016 -Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti i Mjekësisë (07.09.2020 -07.2021).

Finlandë

 1. Akademia e Teatrit e Universitetit të Arteve (09.03.2015- Nuk ka afat skadimi).

Francë

 1. Universiteti i Teknologjisë në Compiegne (27.07.2016 -27.07.2021).

Gjermani        

 1. Universiteti i Shkencave të Aplikuara Ansbach (05.05.2017 - 05.05.2022),
 2. Universiteti Albert-Ludwigs - Freiburg, Fakulteti i Inxhinierisë (16.01.2018 - 16.01.2023),
 3. Universiteti i Hohenheimit - (28.12.2018 -28.12.2021).

Hungari

 1. Universiteti Katolik Pazmany Peter (09.01.2019 -2023),
 2. Universiteti Semmelweis (17.05.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti Szent Istvan (29.10.2019 -29.10. 2024).

Irlandë

 1. Instituti i Teknologjisë Limerick (07.06.2016 - Nuk ka afat skadimi),

Itali     

 1. Universiteti i Sapienzës në Romë (13.1.2014 - Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti i Sapienzës në Romë (16.01.2018 -16.01.2023),
 3. Universiteti Politeknik Delle Marche (27.03.2018 -27.03.2023),
 4. Universiteti i Studimeve i Napolit “L’Orientale” (11.07.2018- 11.07.2021),
 5. Universiteti iPavias(17.07.2019 -17.07. 2024),
 6. Universiteti i Kamerinos (UNICAM), (09.09.2019 - 2024),
 7. Universiteti i Salentos (24.06.2020 - 2023).

Xhamajkë       

 1. Kolegji Komunitar Knox (12.07.2017 - Nuk ka afat skadimi).

Japoni

 1. Universiteti i Kinkit (25.02.2015 - Nuk ka afat skadimi).

Kanada          

 1. Universiteti Laval (UL), (06.10.2017 -06.10.2022).

Kosovë

 1. Bursa Ndërkombëtare e të Rinjve “International Youth Fellowship” (12.07.2017 -Nuk ka afat skadimi),
 2. Bursa Ndërkombëtare e të Rinjve “International Youth Fellowship” (13.04.2018 -Nuk ka afat skadimi),
 3. Shoqëria Gjermane Montessori dhe Montessori Bildungszentrum, Wiesbaden (17.01.2020 -31.12.2021),
 4. Ministria e Diasporës – (14.11.2011 -Nuk ka afat skadimi),
 5. En Compass (18.05.2012 - Nuk ka afat skadimi),
 6. Ambasada e Francës në Kosovë (14.11.2012--Nuk ka afat skadimi),
 7. USAID në Kosovë (22.01.2013 - Nuk ka afat skadimi),
 8. Universiteti “Haxhi Zeka “Pejë (27.05.2013-Nuk ka afat skadimi),
 9. Këshilli Britanik (01.08.2013-Nuk ka afat skadimi)
 10. MASHT (01.10.2013-Nuk ka afat skadimi),
 11. Akademia e Kosovës për Siguri Publike (4.11.2013 - Nuk ka afat skadimi),
 12. BSK (12.05.2014 -Nuk ka afat skadimi),
 13. Aeroporti i Prishtinës “Adem Jashari” (7.8.2014 - Nuk ka afat skadimi),
 14. KEDS (09.09.2015 - Nuk ka afat skadimi),
 15. Ministria eFinancave (20/01/2016 - Nuk ka afat skadimi),
 16. KEDS (07.06.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 17. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (13.07.2016 -- Nuk ka afat skadimi),
 18. Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren (09.09.2016 -2021),
 19. Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” – Prof. Shaban Buza (26.09.2016 -2021),
 20. Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit (14.10.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 21. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (21.11.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 22. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (21.12.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 23. KEDS (07.06.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 24. Inovation Centre Kosova (ICK) (25.01.2017- Nuk ka afat skadimi),
 25. ProCredit Bank (24.05.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 26. Organizata e Kosovës për Bashkëpunim Mjekësor (22.05.2017 -Nuk ka afat skadimi),
 27. Ambasada e Francës në Kosovë dhe L'Ecole Normale Superieure (11.07.2017 -11.07.2021)
 28. Venture UP (21.07.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 29. ATOMI Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të jashtëzakonshme (10.11.2017 -Nuk ka afat skadimi),
 30. Këshilli Gjyqësor i Kosovës (13.11.2017- Nuk ka afat skadimi),
 31. Banka për Biznes (23.11.2017-Nuk ka afat skadimi),
 32. Oda Ekonomike e Kosovës (11.12.2017 - 11.12.2022),
 33. Procredit Bank (20.12.2017- Nuk ka afat skadimi),
 34. Limak Aeroporti i Prishtinës “Adem Jashari” (05.02.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 35. Agjencia e Statistikave e Kosovës (08.05.2018 -08.05.2022)
 36. Ambasada e Francës në Kosovë, MASHT, Shoqata e Profesorëve të Frëngjishtes në Kosovë- (14.05.2018-Nuk ka afat skadimi),
 37. Këshilli Prokurorial i Kosovës (16.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 38. ASHAK (28.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 39. IPKO (6.6.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 40. ALUMNI UP (20.07.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 41. Eurometal SH.P.K. (15.10.2018 - -Nuk ka afat skadimi),
 42. Aeroporti i Prishtinës Adem Jashari - Limak Kosova (29.03.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 43. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (03.05.2019 -Nuk ka afat skadimi),
 44. Ministria e Punëve të Jashtme (20.05.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 45. Koordinatori  për Kulturë, Rini dhe Sport (27.05.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 46. Smart Center (11.06.2019 -31.12.2023),
 47. Rrjeti CSR Kosova (09.07.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 48. MKRS (08.07.2019 -2022),
 49. STA Country Master Distributor i Testeve të ETS (03.09.2019- Nuk ka afat skadimi),
 50. Evro Target L.L.C (25.09.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 51. Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (10.12.2019-10.12. 2024),
 52. KMDLNJ ( 01.10.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 53. The European Young Cell Alumni Kosovo (23.10.2019 - 23.10.2021),
 54. Klubi i Prodhuesve të Kosovës (29.10.2019 - 29.10.2024),
 55. Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës dhe Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ (17.01.2020 – 31 12.2021),
 56. OJQ- Forumi për udhëheqje dhe diplomaci (08.06.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 57. QSPA- Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (24.06.2020- Nuk ka afat skadimi),
 58. MBPZH dhe Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (25.06.2020 -2021),
 59. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (5.11.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 60. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (23.10.2020 - Afati i skadimit bëhet në momentin kur përfundon projekti),
 61. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (16.11.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 62. USAID (25.11.2020 -Nuk ka afat skadimi),
 63. Ministria e Mirëqenies Sociale, Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes(8.12.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 64. MRKS (15.09.2020 -Vlen 1 vit me mundësi të vazhdimit),
 65. Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit Mitrovicë (26.11.2019 -26.11.2024),
 66. Universiteti “Kadri Zeka” (29.12.2020 -Nuk ka afat skadimi),
 67. GIZ YES (12.02.2021 - Nuk ka afat skadimi),
 68. UHZP (26.02.2021 - - Nuk ka afat skadimi),
 69. Drejtuesit e Programit Kombëtar EuroRAP për Kosovë, Asociacioni Kosovar i Motorizmit AMRKS dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (12.02.2021 -12.02.2024),
 70. Heras Plus(5.03.2021 -Maj 2023).
 71. Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren (19.05.2021 - Nuk ka afat skadimi).

Kroaci

 1. Universiteti i Zagrebit (24.06.2016 -2021).

Lituani

 1. Universiteti Teknik i Rigës(21.01.2016 – 2021).

Maqedoni e Veriut

 1. “Goce Delcev” Universiteti i Shtipit (13.07.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti “Nëna Terezë” Shkup (22.05.2018 - 22.05.2023),
 3. Universiteti i Evropës Juglindore (15.02.2018 -15.02.2022),
 4. Kliment Ohridski Universiteti Bitola, Fakulteti i Shkencave Teknike (13.07.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 5. Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit (IBU), (09.09.2019 -2024).

Peru

 1. Universiteti i Perusë De Las Americas (12.07.2017- Nuk ka afat skadimi).

Republika Çeke

 1. Universiteti Jan Evangelista Purkyne në Usti Nad Labem (24.10.2018 - Nuk ka afat skadimi).

Slloveni

 1. Universiteti Maribor - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (09.2013 -Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti i Primorska, Koper (05.02.2016 -Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti Maribor (04.09.2017- Nuk ka afat skadimi),
 4. ISCOMET  (03.03.2020 -13.09.2022),
 5. Universiteti iLubjanës (13.10.10 - Nuk ka afat skadimi),

Spanjë

 1. Universiteti iGrënadës (26.09.2011 - 26.09.2021)

Suedi  

      1. Universiteti Umea (14.11.2019 -14.11.2024).

SHBA

 1. Kolegji Komunitar i Zonës Des Moines (3.4.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti Drake, Des Moines, Iowa (05.04.2017 – 2022),
 3. Universiteti i Ajovës Veriore (04.04.2017 -2022),
 4. Universiteti Shtetëror i Shkencës dhe Teknologjisë në Iowa dhe Kolegji i Bujqësisë dhe Shkencave të Jetës (3.10.2017 – Nuk ka afat skadimi),
 5. Universiteti i Ajovës – Fakulteti Juridik (11.07.2018 -11.07.2021)

Shqipëri

 1. Universiteti "Aleksandër Moisiu'' Durrës, (10.01.2018 -10.01.2023),
 2. Universiteti i Tiranës (06.11.2012 -Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti i Sporteve të Tiranës (20.02.2017 -2022),
 4. Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (02.05.2017- 02.05.2023),
 5. Universiteti Politeknik i Tiranës (14.05.2019 -14.05.2024),
 6. Universiteti i Tiranës - Fakulteti i gjuhëve të huaja (21.03.2019 - 21.03.2024).

Turqi

 1. Universiteti Pamukkale (19.04.2012 - Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti Selcuk (07.11.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti AhiKursehir (07.11.2016 -2021),
 4. Universiteti Necmetin Erbakan (07.11.2016 – 2021)
 5. Universiteti Recep Tayip Erdogan (17.05.2016- 2021),
 6. Universiteti Namik Kemal(28.12.2016 - 26.12.2021),
 7. Universiteti EGE(17.07.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 8. Universiteti Artvin Çoruh, Mevlana Exhange Programme (06.10.2017 – 2021),
 9. Universiteti Suleyman Demirel (03.07.2017 -03.07.2022),
 10. Universiteti i Stambollit (09.11.2017 - 09.11.2022),
 11. Universiteti Cukurova,Mevlana Exchange Programe (4.12.2017 - 04.12.2023),
 12. Universiteti Teknik Karadeniz, Mevlana Exchange Programme (08.01.2018 -2023),
 13. Universiteti Mjekësor i Bialystok (13.12.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 14. Universiteti Kapadokya (02.02.2018 - 02.02.2023),
 15. Universiteti i Ankarasë (07.02.2018 -07.02.2022),
 16. Universiteti i Ankarasë (02.03.2018 -02.03.2023),
 17. Universiteti i Kapadokisë (29.01.2018 -29.01.2022),
 18. Universiteti Gazi (10.04.2018 – 2022),
 19. TIKA (04.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 20. Universiteti Trakya Mevlana Exchance Programme (19.07.2018 -27.06.2023),
 21. Universiteti Teknik Yildiz Turqi (17.12.2018 -17.12.2021),
 22. Universiteti Zonkudak Bulent Ecevit – (09.01.2019 -2023),
 23. Universiteti  Nigde Omer Halisdemir (17.01.2019 -2024),
 24. Universiteti i Inonu Mevlana exchange programme (22.03.2019 - 22.03.2024),
 25. Universiteti Nidge Mevlana (11.06.2019 - 11.06.2024),
 26. Universiteti Cukurova (02.09.2019 -02.09.2024),
 27. Universiteti Trackey, (Gjuhë dhe letërsi turke) Turqi (06.01.2020- 06.01.2025),
 28. Universiteti Çanakkale Onsekiz Mart (05.03.2020 - 05.03.2025).