Marrëveshjet bilaterale

Marrëveshjet bilaterale të Universitetit të Prishtinës” Hasan Prishtina”

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka për qëllim krijimin e bashkëpunimit me universitetet rajonale dhe ndërkombëtare. UP-ja, në koordinim me universitetet e huaja, ka  nënshkruar marrëveshje që mbështesin format e mëposhtme të përgjithshme të bashkëpunimit:

 • shkëmbimi i stafit dhe studentëve për studim dhe hulumtim;
 • shkëmbimi i stafit administrativ dhe profesional;
 • aktivitete të përbashkëta kërkimore dhe publikime, programe të përbashkëta akademike si dhe pjesëmarrje të përbashkëta në konferenca, simpoziume, seminare shkencore dhe punëtori, organizimi i përbashkët i kurseve, udhëtimeve studimore;
 • shkëmbimi i përvojës dhe informacionit për planprogramet, metodologjinë e mësimdhënies dhe teknikat e zbatuara në procesin didaktik;
 • shkëmbimi i botimeve shkencore;
 • forma të tjera të bashkëpunimit universitar me interes të përbashkët.

 

Bosnje dhe Hercegovinë      

 1. Universiteti iZenices (15.07.2011 – Nuk ka afat skadimi).

Bullgari

 1. Universiteti i Nices (9.12.2016 -Nuk ka afat skadimi).

Finlandë

 1. Akademia e Teatrit e Universitetit të Arteve (09.03.2015- Nuk ka afat skadimi).

Gjermani       

 1. Universiteti i Shkencave të Aplikuara Ansbach, (05.05.2017 - 05.05.2022),
 2. Universiteti Albert-Ludwigs - Freiburg, Fakulteti i Inxhinierisë, (16.01.2018 - 16.01.2023),

Hungari

 1. Universiteti Katolik Pazmany Peter (09.01.2019 -2023),
 2. Universiteti Semmelweis (17.05.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti Szent Istvan (29.10.2019 -29.10. 2024).

Irlandë

 1. Instituti i Teknologjisë Limerick (07.06.2016 - Nuk ka afat skadimi).

Itali    

 1. Universiteti i Sapienzës në Romë (13.1.2014 Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti i Sapienzës në Romë (16.01.2018 -16.01.2023),
 3. Universiteti Politeknik Delle Marche (27.03.2018 -27.03.2023),
 4. Universiteti iPavias(17.07.2019 -17.07. 2024),
 5. Universiteti i Kamerinos(UNICAM), (09.09.2019 - 2024),
 6. Universiteti i Salentos, (24.06.2020 - 2023),
 7. Universiteti Degli Studi Di Napoli (06.05.2021 – 06.05.2024),
 8. Universiteti i Milanos Bicocca (30.09.2021 -30.09.2026).

Xhamajkë     

 1. Kolegji Komunitar Knox, (12.07.2017 - Nuk ka afat skadimi).

Japoni

 1. Universiteti i Kinkit (25.02.2015 - Nuk ka afat skadimi).

Kanada             

 1. Universiteti Laval (UL), (06.10.2017 -06.10.2022).

Kroaci

 1. Universiteti i Zagrebit, (19.07.2021 -15.07.2026),
 2. Good Game Global (02.03.2022- Nuk ka afat skadimi).

Kosovë

 1. Bursa Ndërkombëtare e të Rinjve “International Youth Fellowship (12.07.2017 -Nuk ka afat skadimi),
 2. Bursa Ndërkombëtare e të Rinjve International Youth Fellowship (13.04.2018 -Nuk ka afat skadimi),
 3. Instituti i Gjuhës Gjermane “Österreichisches Sprachinstitut” (OESI)- Austri (06.11.2012 – Nuk ka afat skadimi).
 4. Ministria e Diasporës – (14.11.2011 -Nuk ka afat skadimi),
 5. En Compass, (18.05.2012-Nuk ka afat skadimi),
 6. Ambasada e Francës në Kosovë (14.11.2012--Nuk ka afat skadimi),
 7. USAID në Kosovë (22.01.2013 - Nuk ka afat skadimi),
 8. Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë (27.05.2013-Nuk ka afat skadimi),
 9. Këshilli Britanik (01.08.2013-Nuk ka afat skadimi),
 10. MASHT (01.10.2013-Nuk ka afat skadimi),
 11. Akademia e Kosovës për siguri publike (4.11.2013 - Nuk ka afat skadimi),
 12. BSK-së (12.05.2014 -Nuk ka afat skadimi),
 13. Aeroporti i Prishtinës “Adem Jashari” (7.8.2014 - Nuk ka afat skadimi),
 14. KEDS (09.09.2015 -- Nuk ka afat skadimi),
 15. Ministria e Financave, (20/01/2016 - Nuk ka afat skadimi),
 16. KEDS (07.06.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 17. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, (13.07.2016 -- Nuk ka afat skadimi),
 18. Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, (14.10.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 19. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,(21.11.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 20. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (21.12.2016 -Nuk ka afat skadimi),
 21. KEDS,(07.06.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 22. Inovation Centre Kosova (ICK) (25.01.2017- Nuk ka afat skadimi),
 23. ProCredit Bank (24.05.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 24. Organizata e Kosovës për Bashkëpunim Mjekësor (22.05.2017 -Nuk ka afat skadimi),
 25. Venture UP, (21.07.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 26. ATOMI Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të jashtëzakonshme (10.11.2017 -Nuk ka afat skadimi),
 27. Këshilli Gjyqësor i Kosovës (13.11.2017-Nuk ka afat skadimi),
 28. Banka për Biznes, (23.11.2017-Nuk ka afat skadimi),
 29. Procredit Bank (20.12.2017- Nuk ka afat skadimi),
 30. Limak Aeroporti i Prishtinës “ Adem Jashari” (05.02.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 31. Agjencia e Statistikave të Kosovës (08.05.2018 -08.05.2022)
 32. Ambasada e Francës në Kosovë, MASHT , Shoqata e profesorëve të frëngjishtes në Kosovë- (14.05.2018-Nuk ka afat skadimi),
 33. Këshilli Prokurorial i Kosovës (16.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 34. ASHAK- (28.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 35. IPKO  (6.6.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 36. ALUMNI UP (20.07.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 37. Eurometal SH.P.K. (15.10.2018 - -Nuk ka afat skadimi),
 38. Aeroporti i Prishtinës Adem Jashari - Limak Kosova (29.03.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 39. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (03.05.2019 -Nuk ka afat skadimi),
 40. Ministria e Punëve të Jashtme (20.05.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 41. Koordinatori  për kulture rini dhe sport (27.05.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 42. Smart Center (11.06.2019 -31.12.2023),
 43. Rrjeti CSR Kosova (09.07.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 44. MKRS (08.07.2019 -2022),
 45. STA Country Master Distributor i Testeve të ETS (03.09.2019- Nuk ka afat skadimi),
 46. Evro Target L.L.C (25.09.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 47. Instituti për bashkëpunim dhe Zhvillim (10.12.2019-10.12. 2024),
 48. KMDLNJ (01.10.2019 - Nuk ka afat skadimi),
 49. Klubi i Prodhuesve të Kosovës (29.10.2019 - 29.10.2024),
 50. OJQ- Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci (08.06.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 51. QSPA- Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (24.06.2020- Nuk ka afat skadimi),
 52. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (5.11.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 53. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (23.10.2020 - Afati i skadimit bëhet në momentin kur përfundon projekti),
 54. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (16.11.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 55. USAID (25.11.2020 -Nuk ka afat skadimi).
 56. Ministria e Mirëqenies Sociale, Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes (8.12.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 57. Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit Mitrovicë (26.11.2019 -26.11.2024),
 58. Universiteti “Kadri Zeka” (29.12.2020 -Nuk ka afat skadimi),
 59. GIZ YES (12.02.2021 - Nuk ka afat skadimi,
 60. UHZP (26.02.2021 - - Nuk ka afat skadimi),
 61. Drejtuesit e Programit Kombëtar EuroRAP për Kosovë, Asociacionit Kosovar të Motorizmit AMRKS dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (12.02.2021 -12.02.2024),
 62. Heras Plus(5.03.2021 -Maj 2023),
 63. Oda Ekonomike e Kosovës (11.12.2017 -11.12.2022),
 64. Qda e Afraizmit te Kosoves (09.02.2021- Nuk ka afat skadimi),
 65. Oda Sllovene e Bizneseve (17.05.2021 -Nuk ka afat skadimi),
 66. Comitas Services LLC (25.05.2021 - Nuk ka afat skadimi),
 67. Kompania Alb Architect (28.05.2021- 28.05.2024),
 68. Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (31.05.2021-Nuk ka afat skadimi),
 69. MKRS (29.06.2021 -29.06.2023),
 70. Gjimnazi i Specializuar Matematikor (6.07.2021 - 31.08.2022),
 71. Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren (19.05.2021 - Nuk ka afat skadimi),
 72. Shkolla e Mesme e Mjekësisë “Rezonanca”, Prishtinë (14.07.2021 - 14.07.2024),
 73. The International Organization for Migration (IOM) ( 22.07.2021 – Nuk ka afat skadimi),
 74. FIEK - UP dhe Oda Ekonomike Gjermano Kosovare (07.09.2021- Nuk ka afat skadimi),
 75. Fondacioni RENE CASSIN - Instituti Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut (17.09.2021 - Nuk ka afat skadimi),
 76. Mentoring Our Future (28.09.2021 - Nuk ka afat skadimi),
 77. (IWRM – K) Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore në Kosovë (20.10.2021 – prill 2024),
 78. NINETY ONE HOLDING, INC (21.10.2021 - Nuk ka afat skadimi),
 79. Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren (03.11.2021 -03.11.2026),
 80. KEDS – Alpin Dogan (5.11.2021 – 05.11.2023),
 81. Kryeshef ekzekutiv (05.11.2021 -05.11.2023 ),
 82. Agjencia Austriake për Arsim dhe Ndërkombëtarizim, OeAD (13.10.2021 – Nuk ka afat skadimi),
 83. MKRS - MASHTI - MSH - UP&FEFS – FSSHK (9.12.2021 -9.12.2022),
 84. IPKO Telecomunications L.L.C (13.01.2022- Nuk ka afat skadimi),
 85. Komuna e Gjilanit (03.02.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 86. OJQ Free Libre Open Source Software (Kosova FLOSSK), ( 10.02.2022 - 30.04.2022),
 87. DVV International is the Institute for International Cooperation of the Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), the German Adult Education Association (8.3.2022 - 31.12.2024),
 88. Ministria e Shëndetësisë (8.3.2022 - Në afat të pacaktuar),
 89. Qendra e Studentëve (11.3.2022 -Nuk ka afat skadimi),
 90. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (1.4.2022 -Nuk ka afat skadimi);

 

 

Maqedonia e Veriut

 1. “Goce Delcev ”Universiteti i Shtipit (13.07.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti “Nëna Terezë” Shkup (22.05.2018 - 22.05.2023),
 3. Kliment Ohridski Universiteti Bitola, Fakulteti i Shkencave Teknike (13.07.2020 - Nuk ka afat skadimi),
 4. Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit (IBU), (09.09.2019 -2024).

Peru

 1. Universiteti i Perusë De Las Americas (12.07.2017- Nuk ka afat skadimi).

Poloni

 1. Faculty of Environmental and Mechinaical Engineering, Poznan University of Life Sciences (22.03.2022 - Nuk ka afat skadimi).

Republika Çeke

 1. Universiteti Jan Evangelista Purkyne në Usti Nad Labem (24.10.2018 - Nuk ka afat skadimi).

Slloveni

 1. Universiteti Maribor - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (09.2013 -Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti i Primorska, Koper, (05.02.2016 -Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti Maribor, (04.09.2017- Nuk ka afat skadimi),
 4. Universiteti Maribor, (04.09.2017- Nuk ka afat skadimi),
 5. Universiteti i Lubjanës (13.10.10 - Nuk ka afat skadimi),

Suedi  

 1. Universiteti Umea (14.11.2019 -14.11.2024).

SHBA

 1. Kolegji Komunitar i Zonës Des Moines (3.4.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti Shtetëror i Shkencës dhe Teknologjisë në Ajova dhe Kolegji i Bujqësisë dhe Shkencave të Jetës (3.10.2017 – Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti Pittsburgh (15.07.2021 -15.07.2026),
 4. California State University, Long Beach, USA (16.12.2021 – Nuk ka afat të skadimit).

Shqipëri 

 1. Universiteti "Aleksandër Moisiu'' Durrës, (10.01.2018 -10.01.2023),
 2. Universiteti i Tiranës (06.11.2012 -Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (02.05.2017- 02.05.2023),
 4. Universiteti Politeknik i Tiranës (14.05.2019 -14.05.2024),
 5. Universiteti i Tiranës - Fakulteti i gjuhëve të huaja (21.03.2019 - 21.03.2024),
 6. Universiteti i Tiranës (06.07.2021-06.07.2024),
 7. Universiteti i Arteve të Tiranës (5.11.2021- 5.11.2025),
 8. Akademia e Shkencave të Shqipërisë (30.11.2021 -Nuk ka afat skadimi).

Turqi

 1. Universiteti Pamukkale (19.04.2012 - Nuk ka afat skadimi),
 2. Universiteti Selcuk (07.11.2016 - Nuk ka afat skadimi),
 3. Universiteti EGE(17.07.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 4. Universiteti Suleyman Demirel (03.07.2017 -03.07.2022),
 5. Universiteti i Stambollit (09.11.2017 - 09.11.2022),
 6. Universiteti Cukurova,Mevlana Exchange Programe (4.12.2017 - 04.12.2023),
 7. Universiteti Teknik Karadeniz, Mevlana Exchange Programme (08.01.2018 -2023),
 8. Universiteti Mjekësor i Bialystok (13.12.2017 - Nuk ka afat skadimi),
 9. Universiteti Kapadokya (02.02.2018 - 02.02.2023),
 10. Universiteti i Ankarasë (02.03.2018 -02.03.2023),
 11. TIKA (04.05.2018 - Nuk ka afat skadimi),
 12. Universiteti Trakya Mevlana Exchance Programme (19.07.2018 -27.06.2023),
 13. Universiteti Zonkudak Bulent Ecevit – (09.01.2019 -2023),
 14. Universiteti  Nigde Omer Halisdemir (17.01.2019 -2024),
 15. Universiteti i Inonu Mevlana exchange programme (22.03.2019 - 22.03.2024),
 16. Universiteti Nidge Mevlana (11.06.2019 - 11.06.2024),
 17. Universiteti Cukurova (02.09.2019 -02.09.2024),
 18. Universiteti Trackey, (Gjuhë dhe letërsi turke) Turqi (06.01.2020- 06.01.2025),
 19. Universiteti Çanakkale Onsekiz Mart (05.03.2020 - 05.03.2025),
 20. Beykoz University Instabul (14.06.2021 -14.06.2024),
 21. Bursa Uludag University (14.06.2021 -2026),
 22. Universitetit Sylejman Demirel (1.12.2021 -1.12.2026).