Programi Ndërkombëtar për Shkëmbim ERASMUS+ (ICM)

Lista e marrëveshjeve ndërinstitucionale në kuadër të programit Erasmus + ICM (KA107)

 

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka për qëllim krijimin e bashkëpunimit me universitetet ndërkombëtare. Në kuadër të kësaj skeme programore Erasmus + të Komisionit Evropian (KA1), Universiteti i Prishtinës, përmes Zyrës për Marrëdhënie me Jashtë, ka gjeneruar marrëveshje bashkëpunimi me shumë universitete partnere në fushën e arsimit të lartë në të gjitha nivelet e studimit, përmes të cilave mundësohet:

 • Lëvizshmëria e studentëve (bachelor, master dhe doktoratë) për 1/2 semestra;
 • Lëvizshmëria e stafit akademik për mësimdhënie dhe
 • Lëvizshmëria e stafit administrativ për trajnim në fushat përkatëse.

 

INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENTS ERASMUS+ International Credit Mobility (ICM)

 

AUSTRI

 1. University of Applied Sciences Upper Austria;
 2. University of Graz;
 3. Salzburg University of Education "Stefan Zwaig";
 4. Paris Lodron University of Salzburg.

BELGJIKË

 1. University De Liege;

BRITANI E MADHE

 1. Bournemouth University Higher Education Corporation;
 2. Keel Univeristy ;
 3. Staffordshire University.

BULLGARI

 1. Sofia University St. Kliment Ohridski.

REPUBLIKA ÇEKE

 1. Masaryk University;
 2. Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague;
 3. Jan Evangelista Purkyne University.

DANIMARKË

 1. University of Copenhagen;

FINLANDË

 1. JAMK University of Applied Sciences;
 2. Savonia University of Applied Science;
 3. JAMK University of Applied Sciences.

FRANCË

 1. University Paris Nanterre;
 2. Université de Caen Normandie University;
 3. University Cote d'Azur, Nice .

GREQI

 1. University of Peloponnese.

GJERMANI

 1. Albert Ludwigs Freiburg Univeresity;
 2. Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences);
 3. Hochschule fur Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Eberswalde University for sustainable Development);
 4. Humboldt Universitat zu Berlin;
 5. Justus Liebig Universitat Giessen;
 6. Fachhochschule Dortmund (University of Applied Sciences and Arts – Dortmund);
 7. Leipzig University;
 8. OTH Regensburg ;
 9. Philipps – Universitat Marburg ;
 10. University of Bonn;
 11. University of Konstanz;
 12. EUROPEAN UNIVERSITY VIADRINA;
 13. University of Vechta;
 14. University of Geisenheim.

HOLANDË

 1. Erasmus University Rotterdam;
 2. Radboud University;
 3. Hanze University of Applied Sciences and Groningen;
 4. ERASMUS University, IHS, Rotterdam.

HUNGARI

 1. Hungarian University of Agriculture and Life Sciences;
 2. Van Hall Larenstein, University Applied Sciences.

ITALI

 1. Ca'Foscari University of Venice;
 2. Foro Italico University;
 3. Saint Louis Music Center;
 4. Sapienza University of Rome;
 5. University Degli Studi di Firenze ;
 6. University  degli studi di Milano;
 7. Pavia University;
 8. University of Trento;
 9. University of Cemerino.

KROACI

 1. University of Zagreb;
 2. University North Croatia.

LITUANI

 1. Agriculture Academy of Vytautas Magnus University;
 2. Vilnius University.

LETONI

 1. Riga Technical University.

NORVEGJI

 1. Western Norway University of Applied Sciences;
 2. University of Oslo.

POLONI

 1. Adam Mickiewicz University Poznan;
 2. Silesian University of Technology;
 3. University of Applied Sciences of Nysa;
 4. University of Bialystok;
 5. University of Wroclaw;
 6. University of Lodz.

PORTUGALI

 1. Instituto Politecnico Do Porto;
 2. Universidade da Beira Interior.

RUMANIA

 1. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj – Napoca;
 2. University of Oradea.

SLLOVENI

 1. University of LJUBLJANA;
 2. University of Maribor ;
 3. University of Ljubljana.

SUEDI

 1. Linnaeus University.

TURQI

 1. Anadolu University;
 2. Bogazici University ;
 3. Cukurova University (2020-2023);
 4. Cumhuriyet University;
 5. Eskisehir Osmangazi Universitesi;
 6. Middle East Technical University METU;
 7. Nigde University;
 8. Istambull Aydin Univeristy;
 9. Istinye University;
 10. Pamukkale University;
 11. Ataturk University ;
 12. Çanakale Oneksiz Mart University;
 13. Istanbul University Cerrahpasa;
 14. Bartin University;
 15. Afyon Kocatepe University;
 16. Cankiri Karatekin University;
 17. Idgir Iniversity;
 18. Osmaniye Korkut Ata University;
 19. Erzurum Technical University;
 20. Sakarya University of Applied Sciences.