Ligjëratë e hapur me temën "Vlerësimi i Sjelljes së Strukturave ndaj Ngarkesave të Erës Nëpërmjet Testimit në Tunelet e Erës"

02 Qershor 2023
SHARE

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit ka kënaqësinë të njoftojë studentët, stafin akademik dhe të interesuarit në fushën e inxhinierisë së ndërtimit për një ligjëratë të hapur, të organizuar në datën 8 qershor 2023. Ligjëratën do ta mbajë Ph.D. Bujar MORAVA, një ekspert i njohur në fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe analizës së strukturave.

Tema e ligjëratës është "Vlerësimi i Sjelljes së Strukturave ndaj Ngarkesave të Erës Nëpërmjet Testimit në Tunelet e Erës." Ligjërata do t'iu shpjegojë pjesëmarrësve se si strukturat ndërtohen për të rezistuar ndaj fuqive të erës dhe si testimi në tunelet e erës mund të ndihmojë në vlerësimin e sjelljes së tyre.

Ph.D. Bujar MORAVA është një specialist i shquar në fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe ka një përvojë të gjatë në dinamikën strukturore të aplikuar. Ai është drejtor i lartë teknik në RWDI dhe ka kryer shumë projekte të suksesshme në këtë fushë. Me mbi 25 vjet përvojë në projektimin sizmik, reagimin jolinear të strukturave, përgjigjet e shkaktuara nga era të ndërtesave të larta, dizajnin e bazuar në performancë dhe kontrollin e reagimit strukturor, ai është një burim i vlefshëm njohurish për të gjithë pjesëmarrësit.

Ligjëratën do ta mbajmë në sallën kryesore të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në datën 8 qershor 2023. I ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në këtë ligjëratë të hapur dhe të përfitojnë nga ekspertiza e Ph.D. Bujar MORAVA në fushën e inxhinierisë së ndërtimit.