NJOFTIM - Sistemi e-Votimi i hapur deri në ora 20:00

10 Qershor 2022
SHARE

Sistemi E VOTIMI i hapur deri në ora 20:00

Të nderuar Studentë të Universitetit të Prishtinës,

KQZ UP ju informon që për shkak të problemeve që kemi pasur, në mënyrë që të gjithëve të ju mundësohet ushtrimi i të drejtës së votës në zgjedhjet studentore, periudha e votimit do të shtyhet edhe për një (1) orë. 

Sa më sipër, sistemi i votimit E VOTIMI do të jetë i hapur deri në ora 20:00.

Me respekt,

KQZ UP