Erasmus+ në "Alanya University”, Turqi

10 Qershor 2024
SHARE

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus+ në "Alanya University”, Turqi

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hap thirrjen për aplikim për bursa në " Alanya University”, Turqi në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Evropian për semestrin dimëror 2024/2025.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

• Shkëmbimin e studentëve për studime Bachelor & Master;

Bachelor, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet Bachelor në Universitetin e Prishtinës, në programe të ngjashme për të cilat aplikoni. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar një vit nga fusha më poshtë si dhe me note mesatare mbi 8.0 

Master, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet masternë Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjashme për të cilat aplikojnë. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën një semestër nga fusha më poshtë.

Fushat e mobilitetit janë:

Faculty of Economics and Administrative Sciences
- Department of Tourism Management

Faculty of Arts and Design
- Department of Gastronomy and Culinary Arts (bachelor andmaster)
- Department of Communication and Design
- Cartoon and Animation

Faculty of Engineering and Natural Sciences
- Computer Engineering
- Architecture

Vocational School
- Cookery
- Physiotherapy

Graduate School of Education
- Architecture
- Gastronomy and Culinary Arts
- Social Media and Digital Communication

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus+ janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët duhet të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës, pra në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina“.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët për nivelin Bachelor/ Master:

• Vërtetim studenti (i lëshuar nga fakulteti juaj në gjuhën angleze, që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik);

• Certifikata e notave/Transkripta;

• Certifikata e njohjes së gjuhës angleze (niveli minimal i gjuhës angleze B2);

• CV (në gjuhën angleze);

• Një letër motivimi (në gjuhën angleze);

• Kopje e pasaportës. 

 

Inkurajohen studentët me më pak mundësi (students withfewer opportunities) që të aplikojnë në këtë thirrje.

Për të aplikuar në këtë thirrje luteni të klikoni në linkun më poshtë: https://smss.uni-pr.edu/ dhe t’i ngarkoni të gjitha dokumentet e kërkuara më së largu deri me datën 13 qershor 2024.

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të kontaktoni znj. Blerandë Dragusha Fetahu në adresën elektronike: [email protected]
Për udhëzime rreth mënyrës së aplikimit, gjeni udhëzuesin në linkun më poshtë: Hello! - Administration System (uni-pr.edu)

Universiteti i Prishtinës ju uron suksese në aplikimin tuaj!