Mundësi për të gjithë të interesuarit për studime të doktoratës

22 Mars 2024
SHARE

Universiteti i Lubjanës në Slloveni ofron mundësi për të gjithë të interesuarit për studime të doktoratës me bursë të plotë.

Afati i fundit për aplikim është deri me datën: 9 prill 2024, ora 13:00.

Për më shumë detaje ju lutem shihni këtë poster informativ.