Konkurs për ndarjen e Çmimit stimulues nga lëmi i shkencave të natyrës, inxhinierisë dhe teknologjisë, mjekësisë dhe shëndetit, si dhe bujqësisë

20 Mars 2024
SHARE

Këshilli për përzgjedhjen e kandidatëve për Çmimin stimulues nga lëmi i shkencave të natyrës i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, në baze të Rregullores për përdorimin e mjeteve financiare të donacionit për stimulimin e zhvillimit të punës shkencore-kërkimore të të rinjve nga lëmi i shkencave të natyrës, Rregullorja nr. 1034-2, dt.21.12.2017, shpalle

Konkurs