Ofrohen bursa nga Fondacioni Federal Gjerman për Mjedisin (DBU).

12 Janar 2024
SHARE

Të nderuar studentë/e,

Fondacioni Federal Gjerman për Mjedisin (DBU) është një fondacion i krijuar nga Republika Federale e Gjermanisë në vitin 1989. Është fondacioni më i madh mjedisor në Evropë. Çdo vit, DBU jep deri në 60 bursa për kualifikim të mëtejshëm në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe ruajtjes së natyrës për talentet e rinj. Bursat janë të hapura për të diplomuarit e kualifikuar Master të të gjitha disiplinave nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL), përfshirë Kosovën.

Gjatë kohës së bursës në Gjermani, mbajtësit e bursave zhvillojnë zgjidhje për çështjet mjedisore. Pas kthimit në vendet e tyre të origjinës, të diplomuarit e bursës supozohet të transferojnë dhe zbatojnë drejtpërdrejt njohuritë e tyre në vendet e tyre të origjinës. Për këtë qëllim, në disa raste, DBU mund të japë gjithashtu një numër të kufizuar studentësh me grante të vogla shtesë në vendin e tyre.

Për më shumë informata ftoheni të merrni pjesë në sesion informues me datë 18.01.2024, në ora 14:00 në Sallën e Bibliotekës Universitare, adresa: Eqrem Çabej, Nr. 111, kati përdhesë.

Për më tepër informata në lidhje me Bursat e DBU (https://www.dbu.de/2600.html) dhe për Kosovë https://www.dbu.de/en/promotion/moe-fellowship/kosovo/

Fellowships for graduates from Central- and Eastern Europe (CEE) - [Broschüre]

Fellowships for graduates from Central and Eastern Europe (CEE) nn