Erasmus +, në Universitetin e Mariborit, Slloveni

28 Shtator 2023
SHARE

Hapet thirrja për mobilitet në programin Erasmus +, në Universitetin e Mariborit, Slloveni

Universiteti i Prishtinës hap thirrje për aplikim për mobilitete nëUniversitetin e Mariborit në Slloveni, në kuadër të programit Erasmus+ për semestrin veror 2023/2024.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

- Shkëmbim të stafit për mësimdhënie dhe trajnim

- Marrëveshja për Mobilitet (Mobility Agreement) duhet të nënshkruhet nga koordinatori i projektit në Zyrën për Marrëdhënie me Jashtë

- Aplikimi bëhet direkt në Universitetin e Mariborit. 

- Formularin për aplikim mund ta gjeni këtu: https://forms.office.com/e/XHf8bBqdSC

 

Të interesuarit për aplikim mund të informohen në linkun më poshtë: https://www.erasmusplus.um.si/international-staff/application/application-for-partner-countries/ ose të Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, nr. 111,  Prishtinë. 

 

Thirrja është e hapur deri më 15 tetor 2023.