Hapet thirrja për aplikim në Kongresin Global për Media (Global Media Congress) në Abu Dhabi, për studentë të Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Prishtinës.

21 Korrik 2023
SHARE

Hapet thirrja për  aplikim  në  Kongresin Global për Media (Global Media Congress) në  Abu Dhabi,  për studentë të Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Prishtinës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

•    Certifikata e notave/Transkripta (në gjuhën angleze);
•    CV (në gjuhën angleze);
•    Kopja e pasaportës (faqja ku është edhe fotografia);
•    Një letër motivuese (në gjuhën angleze);
•    Vërtetim studenti (i lëshuar nga fakulteti juaj në gjuhën), që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik);
•     Certifikata e gjuhës angleze (minimumi B2); 

•    Të interesuarit duhet të jenë studentë të vitit të fundit të studimeve të nivelit  BA.

Për më shumë informata vizitoni ueb faqen më poshtë: https://globalmediacongress.ae/en/  si dhe shkarkoni dokumentin në këtë link: "Global Initiative for Transition of Media Students into Media Persons"

Të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga organizatorët.

Dokumentet e skanuara duhet t’i dërgoni me titull ‘’Global Media Congress’’ në emalin: [email protected]

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkëlidhura në një dokument të vetëm, në PDF.

Data e fundit për aplikim me 26 korrik 2023!