Polish- European School of Law International Intensive Curriculum

09 Mars 2023
SHARE

Universiteti i Prishtinës në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm me Universitetin e Bialystokut në  Poloni, fton studentët nga Fakulteti Juridik dhe Ekonomik të të gjithave niveleve (BA, MA dhe PhD) të aplikojnë në programin “Polish- European School of Law International Intensive Curriculum”. 

Për më shumë informacione  vizitoni ueb faqen: SPINAKER / Uniwersytet w Białymstoku (uwb.edu.pl)