UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE IN NYSA, ERASMUS+

27 Janar 2023
SHARE

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE IN NYSA, POLONI

ERASMUS+

 

Universiteti i Prishtinës hap thirrje për aplikim për mësimdhënës, për mobilitet një javor gjatë semestrit veror 2022/2023, në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Nysa, Poloni, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Evropian.

Dokumentet e kërkuara për aplikim janë:

  • CV;
  • Letër motivuese;
  • Një dokument që jeni staf i UP-së;
  • Kopjen e pasaportës;
  • Kërkohet të keni njohuri të gjuhës angleze (minimumi niveli B2).

 

Dokumentet me titull “University of Nysa” duhet të dërgohen të skanuara në adresën elektronike: [email protected] .

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë. Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkëlidhura në një dokument të vetëm në PDF. Data e fundit për aplikim është 15 shkurt 2023.

Për  më shumë informata lidhur me mundësit që UP ofron vizitoni ueb faqen: www.uni-pr.edu