Hapet thirrja për aplikim në trajnimet e organizuara nga Akademia për Lidership dhe Vullnetarizëm e UP-së

09 Shkurt 2021
SHARE

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” ka themeluar Akademinë për Lidership dhe Vullnetarizëm. ALV-UP synon t’i përgatisë studentët rreth organizimit të ngjarjeve sportive vendore dhe ndërkombëtare.  

Me këtë rast, akademia ka hapur thirrjen për aplikim të studentëve për t’u bërë pjesë e trajnimeve profesionale në fushat si në vijim:

 1. Sport
 2. Mjekësi
 3. Media dhe PR
 4. Marketing
 5. Transport
 6. Akomodim, mikpritje dhe katering
 7. ICT
 8. Koordinim të përgjithshëm
   

Në rundin e parë të trajnimeve do të përzgjidhen gjithsej 150 studentë nga këto njësi akademike të UP-së:

 • Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
 • Fakulteti i Mjekësisë
 • Fakulteti i Filologjisë
 • Fakulteti Ekonomik
 • Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike ( Programi: Komunikacion dhe Transport)
 • Fakulteti Juridik
 • Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike.

 

Për mënyrën e aplikimit dhe informatat e plota rreth akademisë, ju lutëm të klikoni vegzën në vijim: https://alv-ks.com/

Akademia për Lidership dhe Vullnetarizëm ka për qëllim zhvillimin e kapaciteteve të brendshme të organizimit, inicimin e bashkëpunimit me universitetet ndërkombëtare, promovimin ndërkombëtar të vlerave të UP-së , si dhe angazhimin e studentëve të fakulteteve përkatëse në ngjarje të rëndësishme sportive, duke u krijuar mundësinë që të përfitojnë përvojë profesionale.

Data e fundit për aplikim: 12 shkurt 2021.