HERAS Plus hap tri thirrje për aplikime

27 Nëntor 2020
SHARE

Projekti HERAS Plus ka hapur thirrje për aplikime, për të gjitha institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë. Mundësitë e ofruara kanë për qëllim të kontribuojnë në zhvillimin e arsimit të lartë, kërkimeve shkencore dhe shkencave të aplikuara në Kosovë, përmes bashkëpunimit me institucionet publike të Austrisë.

Më poshtë e gjeni një përmbledhje të shkurtër për secilën thirrje:

            Partneritete programore:

Gjithsej do të ndahen 5 partneritete programore. Vlera maksimale e një projekti është 40,000 euro, afati i fundit për aplikim është 25 marsi 2021. Procedurën e aplikimit dhe informatat tjera mund t’i gjeni në linkun: https://www.heraskosovo.org/programmatic-partnership-2/ 

Grantet për kërkime shkencore:

Gjithsej do të jepen 9 grante. Vlera maksimale e një granti është 15,000 euro, afati i fundit për aplikim është 25 shkurti 2021. Procedurën e aplikimit dhe informatat tjera mund t’i gjeni në linkun: https://www.heraskosovo.org/research-grants-2/

Bursat për PhD dhe PostDoc:

Totali i bursave që do të shpërndahen është 300 muaj. Afati i fundit për aplikim është 31 janari 2021. Procedurën e aplikimit dhe informatat tjera mund t’i gjeni në linkun: https://www.heraskosovo.org/scholarships-2/

Projekti HERAS Plus financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) me mjete financiare të marra nga Agjencia Austriake për Bashkëpunim dhe bashkëfinancuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Republikës së Kosovës.