Zgjidhen senatorët e rinj të UP-së

24 Prill 2024
SHARE

Në procesin e rregullt zgjedhor, krahas dekanëve, këshillat e fakulteteve kanë zgjedhur edhe anëtarët e rinj të Senatit të Universitetit, që do të përfaqësojnë secilën njësi akademike.

Anëtarët e rinj të Senatit, me mandat katërvjeçar, sipas fakulteteve, janë:

1. Fakulteti i Arkitekturës: Prof. Florina Jerliu

2. ⁠Fakulteti i Arteve: Prof. Adem Rusinovci

3. ⁠Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë: Prof. Imer Haziri

4. ⁠Fakulteti i Edukimit: Prof. Eda Vula

5. ⁠Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit: Prof. Bujar Turjaka

 6. Fakulteti Ekonomik: Prof. Liridon Veliu

7. Fakulteti i Filologjisë: Prof. Shpetim Elezi

8. Fakulteti Filozofik: Prof. Sejdi Rexhepi

9. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike: Prof. Valdete Rexhëbeqaj-Hamiti

10. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike: Prof. Rexhep Selimaj

11. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit: Prof. Figene Ahmedi

12. Fakulteti Juridik: Prof. Iliriana Islami

13. Fakulteti i Mjekësisë: Prof. Kreshnike Dedushi-Hoti

14. Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore: Prof. Fisnik Aliaj

Mandati i senatorëve të rinj fillon më 1 tetor 2024, në fillim të vitit të ri akademik.

Universiteti uron senatorët për zgjedhjen dhe u dëshiron sukses në përmbushjen e mandatit të tyre.