Njoftim për listë të ngushtë - Zyrtar administrativ në UVP

04 Prill 2024
SHARE

Zyra e Personelit të UP-së, pas verifikimi paraprak përmes së cilit verifikohet nëse kandidatët plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato të posaçme, sipas shpalljes së konkursit me Nr. Ref. 599, date 22.02.2024, shpall njoftimin për listë të ngushtë të cilën e gjeni në linkun në vijim: 

1-2, 28.3.2024, Njoftim për listë të ngushtë për pozitën “Zyrtar admnistrativ në UVP”

 

Përditësim (04 Prill 2024):

1-54, 3.4.2024, Njoftim për listë të ngushtë për pozitën ''Zyrtar admnistrativ në UVP'' (përfundimtar)