Universiteti i Prishtinës lanson rrjetin “Eduroam” në kampusin e tij, duke rritur lidhjen për studentët, mësimëdhënësit dhe stafin e tij akademik

17 Tetor 2023
SHARE

Por çfarë është saktësisht Eduroam? Eduroam, shkurt për "roaming arsimor", është një shërbim ndërkombëtar i roaming Wi-Fi i përshtatur ekskluzivisht për përdoruesit në fushën e hulumtimeve, arsim të lartë dhe arsim të mesëm. Ky shërbim siguron qasjen e aksesit falas në internet për studentët, mësimdhënësit dhe stafin akademikë kur ata vizitojnë institucione të tjera arsimore që janë gjithashtu pjesë e rrjetit Eduroam.

Pra, ku dhe si mund të përdorim Eduroam? Ky burim e ka zgjeruar me shpejtësi shtrirjen e tij në të gjithë Evropën dhe tani shtrihet në më shumë se 100 shtete. Ju mund ta gjeni këtë rrjet në vende të ndryshme, duke filluar nga kampuset universitare deri te kafenetë.

Fillimi i këtij projekti daton në vitin 2018 kur universiteti ynë i vuri synimet e ndërkombëtarizimit. Me përpjekje të koordinuara ndërmjet Universitetit të Prishtinës dhe Rrjetit Kosovar për Kërkim dhe Edukim (KREN), ky synim u bë realitet.

Është thelbësore të pranohet roli kryesor që luan Ministria e Zhvillimit Ekonomik, e mbështetur nga Banka Botërore. Angazhimi i tyre në themelimin e Rrjetit Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim në Kosovë hodhi themelimin për qasjen në Eduroam. Ky rrjet, një parakusht i domosdoshëm, u realizua falë TNC18, një konferencë e mbajtur në Trondheim, Norvegji, nga data 10-15 qershor 2018. Kjo ngjarje ndriçoi rrugën për të lidhur të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë dhe Institutet Hulumtuese me Pan- Rrjeti evropian GEANT.

Implementimi filloi kur KREN është bërë anëtar aktiv i shoqatës GEANT në nëntor 2021. Instalimi i infrastrukturës së rrjetit Wi-Fi brenda objekteve publike universitare u mundësua përmes mbështetjes financiare nga GIZ Kosova. Kjo infrastrukturë ishte një kusht paraprak për aktivizimin e shërbimit Eduroam.

Ky implementim u realizua me mbështetjen e vazhdueshme nga GEANT. Universiteti vlerëson punën e z. Dubravko Penezic, ekspert i Eduroam nga Kroacia, zyrtarëve në KREN, zyrtarët e IT-së dhe menaxherin e projektit, z. Tahiri në përkushtimin e tyre në Eduroam.

Tani, ne ju ftojmë të përjetoni përfitimet e Eduroam, një burim i jashtëzakonshëm.