Programet studimore dhe mundësitë e ofruara në Departamentin e Gjuhës Shqipe dhe në Departamentin e Letërsisë Shqipe

29 Gusht 2023
SHARE

Zbuloni rrugën tuaj drejt akademisë në Universitetin e Prishtinës!

Universiteti i Prishtinës numëron dhjetëra programe studimi në 14 njësi akademike, pjesë e të cilave mund të aplikoni nga shtatori 2023.

Gjithsej 2711 vende për studentë të rinj do të shpallen në afatin plotësues të konkursit për studimet bazë në UP.

Një nga programet të ofruara është i vendosur në kuadër të Fakultetit të Filologjisë. Duke funksionuar nën ombrellën e Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina", Fakulteti Filologjik prezanton Programin e Letërsisë Shqipe (BA) dhe Programin e Gjuhës Shqipe (BA).

Departamenti i Gjuhës Shqipe ofron studime në gjuhën shqipe, si në varietetin standard ashtu edhe në variacionet dialektore të saj. Studimi në kuadër të Departamentit të Gjuhës Shqipe është shumë i rëndësishëm, pasi studentët do të kenë mundësi të zgjerojnë dhe thellojnë njohuritë e tyre në linguistikën teorike, sistemin gramatikor dhe fonetik të gjuhës shqipe, strukturën e saj, si në aspektin sinkronik ashtu edhe diakronik.

Departamenti i Letërsisë Shqipe në thelbin e kurrikulës së programit përbën studime letrare në tre komponentët e saj themelorë (Teoria e Letërsisë, Historia e Letërsisë dhe Kritika letrare), si dhe studime nga fushat e lidhura si Letërsia Botërore, Letërsia Krahasuese, Cilizimi, Historia e Artit, Gjuhësia Shqiptare, Gjuhë të Huaja dhe shumë të tjera.

Gati për të nisur rrugëtimin tuaj akademik? Shfletoni broshurat e informacionit të hartuara me përpikëri për secilin program studimi, duke ofruar njohuri mbi kurrikulën, ekspertizën e fakultetit dhe mundësitë e panumërta që ju presin në Universitetin e Prishtinës.

Shfleto broshurat informative të programeve të studimit këtu: