Njoftimet rreth konkursit për staf administrativ

16 Janar 2024
SHARE

Përditësim (16 Janar 2024)
03, 123, 16.1.2024, Rezultatet e finale dhe kandidati fitues për pozitën ''Asistent-e i-e zyrës së rektorit''

Përditësim (27 Dhjetor 2023)
5-189, 26.12.2023, Njoftim për listë të ngushtë (përfundimtar) lidhur me pozitën ''Sekretar i fakultetit''

Përditësim (22 Dhjetor 2023)
03, 5-167, 22.12.2023, Rezultatet e testit me shkrim për pozitën “Asistent-e i-e zyrës së Rektorit”

Përditësim(08 Dhjetor 2023):
Rezultatati përfundimtar pas intervistimit të kandidates Fjolla Maloku Hamzaj, për pozitën ''Zyrtar i personelit''

Përditësim(17 Nëntor 2023):
Raporti i komisionit për pyetjet e kontestuara nga kandidatja znj. Fjolla Maloku Hamzaj

Përditësim (13 Nëntor 2023):
Njoftim për listë të ngushtë për pozitën: "Asistent-e-i e zyrës së rektorit"

Për të parë rezultatet e testit me shkrim për vendet e lira të punës të shpallura në konkursin me numër të protokolit 1/68 të datës 13.05.2022, klikoni në vegzat në vijim sipas pozitave të shpallura në konkurs: