Shpallen listat e studentëve përfitues të bursave universitare

13 Shkurt 2023
SHARE

Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur me datë 9 shkurt 2023, ka aprovuar raportin e Komisionit për ndarjen e bursave universitare për studentët tanë, për vitin akademik 2022/23.

Klikoni emrin e fakultetit përkatës, për të parë listën me studentët përfitues:

Fakulteti Filozofik
Fakultetit i Shkencave Matematike – Natyrore
Fakulteti i Filologjisë
Fakulteti Juridik
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti i Ndërtimtarisë
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Fakulteti i Mjekësisë
Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
Fakulteti i Edukimit
Fakulteti i Arkitekturës

Këshillë juridike: Studentët që nuk janë në mesin e përfituesve dhe të cilët konsiderojnë se kanë pasur të drejtë përfitimi të bursës universitare, kanë të drejtë ankese tek komisioni përkatës brenda afatit prej shtatë ditësh nga dita e publikimit. Ankesat duhet të dorëzohen në ndërtesën e Rektoratit të UP-së, në zyrën numër 19.

Universiteti i Prishtinës i përgëzon studentët përfitues të bursës, për suksesin e arritur.