Njoftimet reth konkursit për staf administrativ

28 Korrik 2023
SHARE

Për të parë rezultatet e testit me shkrim për vendet e lira të punës të shpallura në konkursin me numër të protokolit 1/68 të datës 13.05.2022, klikoni në vegzat në vijim sipas pozitave të shpallura në konkurs:

Rezultatet finale