Njoftim për listë të ngushtë në konkursin me Nr. Re. 1/325, datë 10.06.2022

17 Tetor 2022
SHARE

Zyra e Personelit të UP-së, pas verifikimit paraprak, nëse kandidatët i plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato të posaçme, sipas shpalljes së konkurrimit me Nr. Re. 1/325, datë 10.06.2022, konstaton se kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret për listë të ngushtë dhe që do të ftohën për faza tjera të rekrutimit për pozitën "Sekretar i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike" janë:

 

  1. Ardian Jonuzaj
  2. Bashkim Salihu
  3. Blerim Kastrati
  4. Qerim Behrami
  5. Saranda Leka Morina
  6. Valdet Haxhija

 

Njoftimi nga Zyra e Personelit në UP