Njoftim për kandidatët që kanë aplikuar për vende të lira të punës në shërbimet administrative të UP

29 Korrik 2022
SHARE

Zyra e Personelit të Universiteti të Prishtinës “Hasan Prishtina”(UP), njofton të gjithë kandidatët të cilat kanë aplikuar për vende të lira të punës në shërbimet administrative të UP, sipas Konkursit me Ref. Nr. 1/68 datë 13.05.2022 dhe Konkursit me Ref. Nr. 1/325 datë 10.06.2022 se testi me shkrim, përkatësisht intervista me gojë, për kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato të posaçme, sipas shpalljes së konkurrimit do të mbahet gjatë muajt shtator.

Arsyeja e prolongimit të mbajtjes së testimit vije si rezultat i numrit shumë të madh të aplikantëve  për këto pozita, si dhe për shkak se i gjithë stafi administrativ i Universitetit të Prishtinës do të jenë në pushim kolektiv. 

 

Me respekt,

Zyra e Personelit të UP