UP-ja shënon progres në rangimin e vitit 2022 në platformën SCImago

14 Qershor 2022
SHARE

Në platformën ranguese  SCImago, e cila e vlerëson performancën shkencore të institucioneve të arsimit të lartë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka shënuar avancim në vitin 2022, si në rangimin e përgjithshëm, ashtu edhe në rangimin sipas metrikave të bazuara në kërkimin shkencor, inovacionin dhe ndikimin në shoqëri.

Detajet lidhur me metodologjinë dhe metrikat e rangimit gjenden në: https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=70739