UP-ja inauguron Qendrën për Studentët me Nevoja të Veçanta

19 Prill 2024
SHARE

 

Ky hap i madh shënon një angazhim të fortë drejt gjithëpërfshirjes dhe mbështetjes së të gjithë studentëve tanë. 📚

Qëllimi i qendrës është të ofrojë mbështetje dhe shërbime për studentët me nevoja të veçanta, duke siguruar qasjen e tyre të barabartë në mundësitë arsimore duke nxitur një mjedis akademik gjithëpërfshirës.

Qendra për Studentët me Nevoja të Veçanta, përmes aparaturës profesionale ofron një ambient të përshtatshëm dhe resurse të nevojshme që ndihmojnë eksperiencën e studentëve me nevoja të veçanta. 

Në fjalën hyrëse, Prof. Dr. Ass. Njomza Llullaku - Prorektore për Akreditim, Cilësi të Mësimit dhe Çështje të Studentëve theksoi rëndësinë e angazhimit të universitetit për respektimin e të drejtave të gjithë studentëve dhe ofrimin e kushteve që mundësojnë qasje në arsim për të gjithë.

“Themelimi i kësaj qendre nuk është thjesht një vendim; në fakt, është dëshmi e përkushtimit tonë të përbashkët për të siguruar që çdo student të ketë qasje të barabartë në mundësitë arsimore dhe eksperiencë pozitive”.

Ndërsa, zëndëskryeministri i parë z. Besnik Bislimi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të institucioneve për krijimin e hapësirave dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për studentët. 

Ceremoninë e vazhduan me fjalët përshëndetëse dhe z. Nuno Queiros përfaqësues nga UNDP ku theksoi gadishmërinë e UNDP-së për të kontribuar dhe mbështetur iniciativa të tilla.

Ndërsa z. Bujar Kadriu nga Forumi Kosovar për Aftësinë e Kufizuar dhe z. Leonor Berisha - student shquan inagurimin e qendrës si një hap të rëndësishëm për krijimin e kushteve gjithëpërfshirëse.

UP falënderon Zyren e Zëvendës Kryeministrit të parë, UNDP-në, Oden Amerikane në Kosovë, Forumin Kosovar për Aftësinë e Kufizuar dhe gjithë kolegët e angazhuar për mbështetjen në realizimin e kësaj iniciative.

Përmes inagurimit të qendrës rikonfirmojmë përkushtimin tonë kolektiv për të krijuar një mjedis universitar që pranon diversitetin, fuqizon çdo individ dhe udhëheqet mbi principet e barazisë dhe gjithëpërfshirjes.