Certifikohen 40 auditorë të energjisë nga Qendra për Energji dhe Qëndrueshmëri në UP

09 Shkurt 2024
SHARE

Universiteti i Prishtinës, përmes Qendrës për Energji dhe Qëndrueshmëri (QEQ), organizoi sot një ceremoni të veçantë për të certifikuar 40 auditorë të energjisë, të cilët kanë përfunduar me sukses trajnimin e tyre në fushën e auditimit të energjisë.

Në këtë ngjarje shumë të rëndësishme për sektorin e energjisë në vend, rektori i UP-së, prof. Qerim Qerimi, ka shprehur vlerësimin e tij për suksesin e auditorëve të energjisë. Ai theksoi se ky trajnim paraqet një mundësi të rëndësishme për profesionalizimin e sektorit të energjisë dhe për të promovuar një përdorim më efikas të burimeve të energjisë, si dhe një dëshmi e lidhjes që mund të krijohet ndërmjet universitetit dhe industrisë e nevojave të tregut.

Nga ana tjetër, zëvendësministri i Ekonomisë, z. Getoar Mjeku, theksoi rëndësinë e këtij trajnimi dhe angazhimit të auditorëve të energjisë në promovimin e efikasitetit të energjisë dhe reduktimit të ndikimit të dëmshëm në mjedis. Ai gjithashtu inkurajoi të gjithë të diplomuarit të vazhdojnë të kontribuojnë në fushën e energjisë së qëndrueshme dhe të përkrahin transformimin energjetik të Republikës së Kosovës.

Ky trajnim siguron një hap të rëndësishëm për të përmirësuar aftësitë profesionale të auditorëve të energjisë dhe për të siguruar një mënyrë më efikase për të menaxhuar burimet energjetike. Për këtë arsye, iniciativat e tilla për forcimin e kapaciteteve në fushën e energjisë vazhdojnë të jenë thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit dhe për të adresuar sfidat e mjedisit në Kosovë.