Universiteti i Prishtinës organizon sesionin informues për bursa në kuadër të programit Erasmus +

12 Tetor 2023
SHARE

Universiteti i Prishtinës organizoi një sesion informues rreth bursave në kuadër të programit Erasmus+ gjatë Javës Erasmus 2023. Sesioni filloi me një fjalë përshëndetëse nga Rektori Qerim Qerimi, duke theksuar rëndësinë e shkëmbimeve akademike si një aspekt jetik i Erasmus+ si për studentët ashtu edhe për stafin akademik. Rektori Qerimi theksoi Universitetin e Prishtinës si institucionin me numrin më të madh të marrëveshjeve të shkëmbimit me universitetet partnere, me mbi 100 partneritete të shkëmbimit të studentëve.

Rektori Qerimi vuri në pah edhe synimet e universitetit për të rritur më tej numrin e marrëveshjeve të shkëmbimit, duke e bërë të realizueshme që studentët të kalojnë të paktën një semestër në një universitet evropian. Arektori Qerimi reflektoi nga udhëtimi i tij akademik në një universitet kanadez, duke nënvizuar përvojat e thella të jetës dhe vlerat e fituara.

Prorektorja Arta Basha-Jakupi theksoi se ky sesion është krijuar posaçërisht për të informuar studentët dhe profesorët për mundësitë dhe përfitimet që ofron Erasmus+. Prorektorja theksoi se studentët e universitetit që kanë nisur udhëtimet edukative jashtë vendit shërbejnë si ambasadorë si për universitetin ashtu edhe për vendin.

Dr. Bajrami, drejtoreshë e Zyrës për Marrëdhënie me Jashtë, dha një pasqyrë të përmbledhur të rolit të zyrës dhe partneriteteve të saj me mbi 150 partneritete vetëm përmes programit Erasmus+. Drejtoresha Bajrami ndau gjithashtu njohuri të vlefshme për zbatimin praktik të programit.

Më pas të pranishmëve iu drejtua znj. Mimika Dobroshi nga Zyra Erasmus+ në Kosovë, përveç anëtarëve të tjerë të stafit nga Zyra për Marrëdhënie me Jashtë dhe studentëve që kanë përfituar nga programi.

Ky sesion është pjesë e synimeve të universitetit për të pajisur komunitetin e tij me informacione thelbësore rreth mundësive të ndryshme që ofrohen  përmes programit Erasmus+ në Universitetin e Prishtinës.