Universiteti i Prishtinës nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Haifa në Izrael

06 Tetor 2023
SHARE

Është krijuar bashkëpunimi zyrtar ndërmjet Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit Haifa në Izrael. Rektori Qerim Qerimi nga Universiteti i Prishtinës, presidenti Ron Robin dhe rektori Gur Alroey nga Universiteti i Haifa-s nënshkruan marrëveshjen për të zyrtarizuar këtë bashkëpunim të rëndësishëm.

Objektivi kryesor i kësaj marrëveshjeje është të avancojë dhe forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushat e kërkimit dhe edukimit, gjë që do të jetë e dobishme për të dy institucionet.

Marrëdhënia akademike mes dy universiteteve do të zhvillohet përmes një sërë aktivitetesh dhe nismash të përbashkëta të përfshira në këtë marrëveshje. Iniciativat që mbulohen nga marrëveshja përfshijnë shkëmbimin e stafit, projekte kërkimore bashkëpunuese, pjesëmarrje të përbashkët në seminare dhe konferenca, programe të lëvizshmërisë së studentëve dhe shkëmbime reciproke studentore. Marrëveshja gjithashtu ju mundëson studentëve nga të dy institucionet mundësinë për të marrë pjesë në programet e studimit jashtë vendit të drejtuar nga universitetet e tyre përkatëse.

Në përkushtimin e vazhdueshëm të Universitetit të Prishtinës për ndërkombëtarizim dhe vendosmërinë e tij për të ndërtuar bashkëpunime me universitetet anembanë botës, kjo marrëveshje e nënshkruar paraqet një hap përpara. Nga ky partneritet priten përfitime të shumta për studentët dhe stafin e Universitetit të Prishtinës, duke rritur ndjeshëm mundësitë e tyre akademike dhe përvojën akademike globale.