Prorektorja Basha-Jakupi eksploron mundësitë e bashkëpunimit gjatë vizitës në universitetet e Venedikut, Itali

24 Maj 2023
SHARE

Prorektorja Arta Basha-Jakupi, e cila përfaqëson sektorin e ndërkombëtarizmit dhe shkëmbimit akademik në Universitetin e Prishtinës, ka zhvilluar së fundi një vizitë të suksesshme në tri universitete të rëndësishme në Venedik, Itali. Qëllimi i kësaj vizite ishte të eksploronte mundësitë e bashkëpunimit dhe të forconte lidhjet akademike në mes institucioneve.

Gjatë vizitës, prorektorja pati rastin të takohet me kolegët e saj dhe anëtarët e fakulteteve në Universitetin Ca' Foscari të Venecias, Universitetin Ndërkombëtar të Venecias dhe Universitetin IUAV të Venecias. Takimet ofruan një platformë të shkëlqyer për të diskutuar fushat e përbashkëta të interesit dhe për të krijuar bazën për bashkëpunime të ardhshme, të cilat priten të materializohen në vazhdim.

Në Universitetin Ca' Foscari të Venedikut, prorektorja bisedoi me lektoren e përfshirë në Fakultetin e Filologjisë, prof. dr. Giuseppina Turano, si dhe përfaqësuesit e Zyrës për Marrëdhëniet me Jashtë, për projekte bashkëpunuese në fushën e hulumtimit, shkëmbimeve të stafit akademik dhe realizimin e projektit Erasmus + për shkëmbim akademik, dhe nga diskutime të frytshme u nënvizua përkushtimi i përbashkët ndaj përsosmërisë akademike dhe shkëmbimit të njohurive midis dy institucioneve.

Vizita në Universitetin Ndërkombëtar të Venedikut ofroi një mundësi të veçantë për të diskutuar për projekte ndërdisiplinore dhe bashkëpunim ndërkombëtar së bashku me Orla McLaughlin, drejtoreshën ekzekutive të programit akademik, si dhe me dekanin Carmelo Marabello. Prorektorja shqyrtoi mundësitë për shkëmbim akademik dhe hulumtime të përbashkëta, duke theksuar rëndësinë e perspektivave globale në fushat ndërdisiplinore.

Gjatë vizitës në Universitetin IUAV të Venedikut, së bashku me prorektorin për ndërkombëtarizim, prof. Angelo Maggi, u diskutuan mundësitë për projekte bashkëpunuese në fushën e arkitekturës, planifikimit urban dhe dizajnit. Prorektorja Basha-Jakupi zhvilloi biseda konstruktive me anëtarët e stafit akademik dhe hulumtoi alternativa për projekte të përbashkëta të hulumtimit, shkëmbime të stafit akademik dhe praktika për studentët.

Vizita në universitetet e Venedikut është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të UP-së për të nxitur bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për të zgjeruar rrjetin e tij global. Duke krijuar partneritete me institucione të njohura si këto të fundit, UP-ja synon të përmirësojë programet e tij akademike dhe të ofrojë mundësi për studentët dhe stafin akademik në hulumtime të avancuara në fusha të ndryshme.