GRATË – PAQJA – SIGURIA

08 Mars 2023
SHARE

Është nder t'ju flas sot për një temë që është me shumë interes për mua: paqja, siguria, dhe roli i gruas në një shoqëri në ndryshim siç është Kosova.

Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm drejt promovimit të barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave, duke përfshirë forcën e saj ushtarake dhe policore. Gratë janë rekrutuar dhe integruar gjithnjë e më shumë në këto institucione tradicionalisht të dominuara nga meshkujt dhe ato kanë dëshmuar të jenë të suksesshme në rolet e tyre.

Në vitet e fundit, ne kemi parë një numër në rritje të grave që shërbejnë në pozita të larta në forcën ushtarake dhe policore të Kosovës, duke demonstruar aftësitë dhe përkushtimin e tyre për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në vend. Sukseset e tyre kanë hapur rrugën për barazi më të madhe gjinore dhe kanë treguar se gratë kanë një rol të rëndësishëm në këto institucione.

Megjithatë, ka ende shumë punë për të bërë. Pavarësisht përparimit të bërë, gratë në forcat ushtarake dhe policore të Kosovës vazhdojnë të përballen me sfida që lidhen me përkatësinë dhe/ose paragjykimin gjinor. 

Për të shfrytëzuar plotësisht potencialin e pjesëmarrjes së grave në këto institucione, ne duhet të ndërmarrim veprime konkrete për të adresuar këto sfida dhe për të promovuar politika dhe praktika te drejta e të duhura gjinore. Kjo përfshin ofrimin e mbështetjes për gratë në pozicione drejtuese, trajtimin e çështjeve të ngacmimit seksual dhe dhunës me bazë gjinore, dhe promovimin e ndërgjegjësimit dhe kuptimit më të madh të kontributeve unike që gratë mund të japin për paqen dhe sigurinë. 

Ne gjithashtu duhet të sigurojmë që zërat e grave të dëgjohen dhe perspektivat e tyre të merren parasysh në të gjitha aspektet e vendimmarrjes që lidhen me paqen dhe sigurinë.

Përveç kësaj, ne duhet të njohim dhe vlerësojmë rolin e rëndësishëm që luajnë gratë në parandalimin dhe trajtimin e dhunës seksuale të lidhur me konfliktin. Gratë janë shpesh më të prekurat nga një dhunë e tillë, por ato janë gjithashtu agjente të fuqishme të ndryshimit që mund të luajnë një rol kyç në parandalimin dhe reagimin ndaj saj.

Pra, le të festojmë sukseset e grave në forcën ushtarake dhe policore të Kosovës dhe të vazhdojmë punën tonë drejt ndërtimit të një bote paqësore, të zhvilluar dhe të drejtë, ku zëri i grave dëgjohet, kontributi i tyre vlerësohet dhe të drejtat e tyre mbrohen. 

Duke punuar së bashku, ne mund të krijojmë një shoqëri më të drejtë dhe të barabartë për të gjithë. Si universitet, ne jemi thellësisht të përkushtuar që ta bëjmë këtë. 

Ju faleminderit.