Erasmus+ në "Eskişehir Osmangazi University” Turqi

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus+ në "Eskişehir Osmangazi University” Turqi

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hap thirrjen për aplikim për bursa për semestrin pranveror 2020 në “Eskişehir Osmangazi University”, Turqi, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Evropian.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
-    Shkëmbimin e studentëve për studime BA, MA (një semestër);
-    Shkëmbimin e stafit akademik dhe administrativ.

Baçelor, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet baçelor në Universitetin e Prishtinës, në programe të ngjashme për të cilat aplikojnë. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar një vit nga fusha më poshtë.

Master, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet master në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjashme për të cilat aplikojnë. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën një semestër nga fusha më poshtë.

Fushat e mobilitetit janë:
-    Turkish Language and Literature;
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus+ janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët duhet të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës, pra në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina“.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët për nivelin baçelor / master:
-    Vërtetim i studentit (i lëshuar nga fakulteti juaj në gjuhën angleze, që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik);
-    Certifikata e notave/Transkripta;
-    Certifikata e njohjes së gjuhës angleze (niveli minimal i gjuhës angleze B2);
-    CV (në gjuhën angleze);
-    Një letër motivimi (në gjuhën angleze);
-    Kopje e pasaportës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin akademik/administrativ:
-    CV (në gjuhën angleze);
-    Publikimet për staf akademik;
-    Kopje e pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale);
-    Certifikata e njohjes së gjuhës së huaj (niveli minimal i gjuhës angleze B2).

Afati për aplikim për semestrin pranveror është deri më: 29 nëntor 2019.
Dokumentet me titull " Eskişehir Osmangazi University " duhet të dërgohen të skanuara te: [email protected]

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.
Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një e-mail. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. “Eqrem Çabej”, Prishtinë.