Erasmus+ në Culje – Napoca, Rumani

Universiteti i Prishtinës hap thirrje për shkëmbim stafi në Universitetin e Agrokulturës  dhe Veterinarisë në Culje – Napoca, Rumani.

Lloj i mobiliteti:
Shkëmbim stafi Akademik dhe stafit nga Administrata

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:
1.     Dëshmi që jeni staf i Universitetit të Prishtinës
2.     CV  ( në gjuhën angleze)
3.     Një letër motivuese (në gjuhën angleze)
5.     Kopjen e pasaportës
6.     Njohja e gjuhës angleze është obligative ( minimumi niveli B2)

Dokumentet e kërkuara ju lutëm bashkëlidhni në një dokument të vetëm në PDF dhe dërgoni në adresën: [email protected]

Data e fundit për aplikim: 16 shkurt 2020

Për më shumë informacione vizitoni ueb faqen: http://erasmus.usamvcluj.ro/icm.html