Kandidaturat nga radhet e personelit akademik dhe jo akademik
1. FAKULTETI FILOZOFIK - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
2. FSHMN - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
3. FAKULTETI I FILOLOGJISË - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
4. FAKULTETI JURIDIK - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
5. FAKULTETI EKONOMIK - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
6. FIN - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
7. FIEK - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
8. FIM - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
9. FAKULTETI I MJEKËSISË - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
10. FAKULTETI I ARTEVE - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
11. FBV - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
12. FAKULTETI I EDUKIMIT - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
13. FEFS - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
14. FAKULTETI I ARKITEKTURËS - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
15. ADMINISTRATA QENDRORE - Kandidaturat (përfundimtare)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko