Lista kandidateve të OS për KS dhe PS
12. Unioni i Studentëve Pro Evropian-USPE UP
Publikuar me: 31/03/2024 Shkarko
13. Lëvizja Studentore për Barazi STUDIM, KRITIKË, VEPRIM-SKV
Publikuar me: 31/03/2024 Shkarko
14. Iniciativa Studentore Progresi i Universitetit të Prishtinës ISP UP
Publikuar me: 31/03/2024 Shkarko
15. Reforma në Proces (RENP)
Publikuar me: 31/03/2024 Shkarko
16. Koalicioni Unioni Demokratik Studentor UDS, Opinioni i Pavarur Studentor OPS
Publikuar me: 31/03/2024 Shkarko