Erasmus +, në Universitetin në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Vives, në Kortrijk, Belgjikë

13 Tetor 2023
SHARE

Hapet thirrja për mobilitet në programin Erasmus +, në Universitetin  në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Vives, në Kortrijk, Belgjikë

Universiteti i Prishtinës hap thirrje për aplikim për mobilitete në Universitetin e në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Vives, në Kortrijk të Belgjikës, në kuadër të programit Erasmus+ për semestrin dimëror 2023/2024.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

- Shkëmbim të stafit akademik nga Fakulteti i Filozofik/Departamenti i Punës Sociale

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • CV (në gjuhën angleze);
  • Kopje e pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale);
  • Një letër motivimi (në gjuhën angleze);
  • Një dokument që jeni staf i Universitetit të Prishtinës;
  • Kërkohet njohuri e gjuhës angleze (minimumi niveli B2).

Thirrja është e hapur deri më 19 tetor 2023.

Dokumentet me titull ‘’VIVES- staff exchange’’ duhet të dërgohen të skanuara te: [email protected].

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një e-mail dhe në një fajll, të skanuara në pdf. Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.
Për më shumë informata rreth bursave mund ta vizitoni ueb faqen :  Universiteti i Prishtinës (uni-pr.edu), ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, nr. 111,  Prishtinë.