Erasmus+ në "INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DETOULOUSE”, Francë.

19 Maj 2023
SHARE

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus+ në "INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DETOULOUSE”, Francë.

 

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hap thirrjen për aplikim për bursa në "INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE” Francë, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Evropian për semestrin dimëror 2023.


Llojet e mobilitetit përfshijnë:

• Shkëmbimin e studentëve për studime master dhe PhD.

Master, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet master në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjashme për të cilat aplikojnë. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën një semestër nga fusha më poshtë.

PhD, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet e doktoratës në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjashme për të cilat aplikojnë. Studentët duhet të sigurojnë një konfirmim nga profesorët pritës që do ti monitorojnë gjatë mobiliteti të tyre në universitetin pritës.

Fushat e mobilitetit janë:  

• Agriculture,

• Biological and related sciences,

• Environmental Sciences.

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus+ janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët duhet të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës, pra në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina“.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët për nivelin Master/PhD:

• Vërtetim studenti (i lëshuar nga fakulteti juaj në gjuhën angleze, që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik);

• Certifikata e notave/Transkripta;

• Certifikata e njohjes së gjuhës angleze (niveli minimal i gjuhës angleze B2);

• CV (në gjuhën angleze);

• Një letër motivimi (në gjuhën angleze);

• Kopje e pasaportës.

Afati për aplikim për semestrin dimëror është deri më: 4 qershor 2023.

Dokumentet me titull " INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE " duhet të dërgohen të skanuara te: [email protected] .

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një e-mail. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë.