Mundësi për bursa​

14 Prill 2023
SHARE

 

Graduate School of Economics and Management - EUR ELMI, Université Côte d'Azur, (Francë) hap thirrje për bursa përstudentë të shkëlqyer.

Bursat ofrohen për studentë të cilët dëshirojnë të vazhdojnëstudimet e tyre universitare dhe pasuniversitare në njërin ngaprogramet e ofruara.

Bursa në shumë minimale prej 7 500 € në vit, ofrohet për vitinakademik 2023/24. 

Bursa do të paguhet në dy këste: 50% në fillim të vitit akademikdhe 50% pas vlerësimit të provimeve të semestrit të parë, osepas vërtetimit nga përgjegjësit e fakultetit për programin e trajnimit. 

Data e fundit e aplikimit është 24 prill 2023. 

Për më shumë informata rreth mënyrës së aplikimit vizitonilinkun: https://elmi.univ-cotedazur.eu/excellence-scholarship-call-for-applications