Personeli me të drejtë vote
1. FAKULTETI FILOZOFIK - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
2. FSHMN - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
3. FAKULTETI I FILOLOGJISË - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
4. FAKULTETI JURIDIK - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
5. FAKULTETI EKONOMIK - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
6. FIN - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
7. FIEK - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
8. FIM - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
9. FAKULTETI I MJEKËSISË - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
10. FAKULTETI I ARTEVE - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
11. FBV - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
12. FAKULTETI I EDUKIMIT - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 12/04/2024 Shkarko
13. FEFS - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
14. FAKULTETI I ARKITEKTURËS - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
15. ADMINISTRATA QENDRORE - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko
16. BIBLIOTEKA QENDRORE UNIVERSITARE - Lista e personelit me të drejtë vote (2024)
Publikuar me: 11/04/2024 Shkarko